حکومت افغانستان، فهرست نهايى اعضاى کابينه را پس از ماه ها انتظار اعلام کرد که بربنياد آن، اسامى ٢٥ نامزد وزير و روساى عمومى امنيت ملى و دافغانستان بانک مشخص گرديد.

١_ گل زلمى يونسى نامزد وزارت معارف
٢- صلاح‌الدين ربانی نامزد وزارت امور خارجه
٣- برنا کريمی نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
٤- سردارمحمد رحيمی نامزد وزارت تجارت و صنايع
٥- داکتر فيروز الدين فيروز نامزد وزارت صحت عامه
٦- نجيبه ايوبى نامزد وزارت امور زنان
٧- محمود صيقل نامزد وزارت انرژی و آب
٨- سردارمحمد رحمان اوغلی نامزد وزارت اقتصاد
٩- سيدحسين عالمى بلخى نامزد وزارت عودت مهاجرين
١٠- نورالحق علومی نامزد وزارت امور ‌داخله
١١- شيرمحمد کريمی نامزد وزارت دفاع ملی
١٢- جيلانی پوپل نامزد وزارت ماليه،
١٣- قمرالدين شينوارى نامزد وزارت اقوام و قبايل
١٤- آى سلطان خيرى نامزد ‌وزارت اطلاعات و فرهنگ

١٥- سادات نادری نامزد وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين
١٦-  نصيراحمددرانى نامزد وزارت احيا و انكشاف دهات
١٧فيض الله ذکى نامزد وزارت ترانسپورت  
١٨- خاطره افغان نامزد وزارت تحصيلات عالى
١٩- شاه زمان ميوندى نامزد وزارت امورشهرى
٢٠- احمدسيرمهجور نامزد وزارت عدليه
٢١ عباس بصير نامزد  وزارت فوايد عامه
٢٢- يعقوب حيدرى نامزد وزارت زراعت و مالدارى

٢٣داوود شاه صبانامزد وزارت معادن و پطروليم

٢٤ فيض محمدعثمانى نامزد وزارت ارشاد و حج و اوقاف

٢٥ فيض الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر

درعين حال رحمت الله نبيل به رياست عمومى امنيت ملى و خليل صديق به رياست د افغانستان بانک  نامزد شده اند.

براساس توافقنامه سياسى که بين محمد اشرف غنى  رييس جمهور و داکترعبدالله رييس اجرايى به امضا رسيده است، ١٣ نامزد وزيران ازسوى رييس جمهور و ١٢ تن ديگر ازسوى رييس اجرايى حکومت معرفى گرديده اند.

فهرست نهايى کابينه، درحالى اعلام ميگردد که يکصدو پنج روز از آغاز کار حکومت وحدت ملی می‌ گذرد و دراين مدت، حکومت بارها براى معرفى کابينه مهلت تعيين کرد و وعده سپرد؛ اما  اين مهلت ها يکى پى ديگرى خاتمه يافت تا بالاخره کابينه امروز اعلام گرديد.