نشست های مسکو و استانبول بهانه‌ی برای تقسیم قدرت

دیروز سه شنبه ۲۳ مارچ ۲۱ وزیران خارجه ناتو در بروکسل جمع شده ، مسائل جهانی و بخصوص ماموریت نیرو های این پیمان در افغانستان  را بررسی کردند .

دبیر کل ناتو بعداز آغاز نشست وزیران خارجه در بروکسل ضمن تائید بر حمایت مالی خود از نیرو های افغان تا سال ۲۰۲۴ گفت : تصمیم گیری در مورد خروج ویا دوام حضور نیرو های خارجی از افغانستان کار دشوار است.

توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان که خروج نیرو های آمریکایی را تا ماه می سال جاری پیش بینی می کند ، به تشدید حملات طالبان بر مواضع دولتی و اهداف غیر نظامی به منظور ایجاد وحشت و حراس در میان مردم و نیروهای مسلح انجامید . طالبان با هدف قرار دادن افراد ملکی و فشار بالای نیرو های مسلح افغانستان کوشش کردند تا دولت را مجبور به انعطاف  بیشتر و عقب نشینی سازند.

اعلامیه مشترک امریکا ، چین و روسیه به اضافه پاکستان مبنی بر مخالفت با " امارت اسلامی " ضربه‌ی جدی بود بر طالبان که بعد از امضای توافقنامه دوحه با روحیه‌ی قوی وارد میدان شده ، خشونت ، انتحار ، انفجار و حملات وحشیانه بالای مواضع غیر نظامی را شدت بی سابقه بخشیده بودند .

از ورای جریانات فعلی در بروکسل و صحبت های وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا در روز های اخیر برمی آید که ناتو آماده نیست ویا از لحاظ لوژیستکی نمی تواند تا ماه می سال روان،  نیرو های خود را از افغانستان بیرون بکشد .

طرح های جنجال برانگیز حکومت موقت ویا دولت انتقالی که نشان شصت بیگانه در ان به وضاحت دیده می شود با منافع ملی کشور مطابقت نداشته ، تداوم جنگ و زورگویی را در کشور زمینه سازی کرده ، تحکیم بیشتر سلطه بیگانه های بدخواه بر کشوررا به بار اورده ، انتشار نظریات گمراه کننده‌ی افراطی را باعث گردیده ، زوال ارزش های ملی و پامال شدن حقوق وازادی های زنان در جامعه را در پی داشته و تحکیم افراط گرایی مذهبی را در کشور زمینه سازی می کند .

حزب وطن به این نظر است که صلح در کشور می تواند به بازوی خود افغانها برقرار شود و ان هم در صورتیکه طالبان به اتش بس تن داده انواع خشونت برعلیه مردم را متوقف ساخته و برای انتخابات زود هنگام تحت رهبری و نظارت ملل متحد بدون پیش شرط ها اماده شده و قانون اساسی و سایر قوانین جاری در کشور ، حقوق و ازادی های شهروندان و ازادی رسانه ها را احترام بگذارند .

حزب وطن معتقد است که نشست های مسکو و استانبول شاید برای بوجود اوردن اجماع منطقوی برای تطبیق پروسه صلح در کشور موثر و مفید باشد ولی هیچ معامله و تقسیم قدرت به شکل مصنوعی میان گروپ های مافیایی داخل و خارج حاکمیت ، در غیاب مردم نمی تواند ارامش و صلح را در کشور بوجود اورده و مشکل اساسی جامعه افغانی را حل نماید .  تامین صلح واقعی در کشور از راه زورازمایی و کنار رفتن ها نه بلکه از راه آشتی ملی و کنار آمدن ها  در چوکات قانون اساسی و قوانین جاری  امکان پذیر است . صلح زمانی تحکیم می یابد که منافع ملی تامین شده ، عدالت اجتماعی برپا گردیده و تمام گروپ ها و افراد مسلح غیر مسوول،  خلع سلاح شوند .

شعبه تبلیغات و مطالعات سیاسی و ستراتیژیک حزب وطن