پيام هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن

به مناسبت بزرگداشت از ۲۵مین سالروز شهادت داکتر نجیب الله

 

بیست و پنج سال از شهادت داکتر نجیب الله رییس جمهور اسبق کشور و رییس حزب وطن میگذرد .

‎داکتر نجیب الله از جمله سیاستمدارا ن نادر است که اینده را دقیق  و روشن می دید و درست و بموقع طرح میداد ؛ چنانکه زنده گی نشان داد پیشبینی هایش که بر تحلیل داده های حقایق عینی استوار بود با دقت و فیصدی بی مثال و تکرار ناپذیر به حقیقت پیوست .

‎او رهبر شجاع وقاطع بود که وطن و انسان وطن را در محور تفکر و ارمانهایش جا داده بود و به همین جهت صلح ، تفاهم بین الافغانی ، تمامیت ارضی و اعتلای کشور، مشخصه سیاست و عملکردش را تشکیل  میداد و درین راه تا پایان خط ایثار، استوار و صادق ماند .

‎نجیب الله مخالف قطعی جنگ بود ، جنگی که قبل از وی اغاز شده بود ، در زمان تصدی وی وبعد از ان و تا به امروز ادامه یافت و متضمن منافع غارتگران ، متجاوزین و ریزه خوران داخلی انها بود .   نجیب الله  بخاطر تفکر و اراده اش  مانع اهدافی بود که  عملکرد و نقشه راه غارتگران از ماورای ابحار گرفته تا ماورای سرحدات را باهم گره میزد و به همین جهت به هدف دسیسه بزرگ مبدل گردید.

‎شهید نجیب الله قربانی دسیسه بزرگی شد که افغانستان در محراق ان و تمام منطقه ما هدف انرا تشکیل میداد. در گام نخست  با خیانت از درون و فشار از بیرون با فرو پاشی نظام جمهوری افغانستان  کنار گذاشته شد تا بحران مدیریت شده بیش از پیش تعمیق و دوام جنگ یقینی گردد و در مرحله بعدی این ابرمردم تسلیم ناپذیر خلاف تمام قوانین مدنی ، اصول و معتقدات اسلامی و عنعنات افغانی به شهادت رسید . روانش شاد ، راهش پر رهرو و یادش جاودانه گرامی باد .

‎ این جنگ تا هنوز پایان نیافته  زیرا پروسه نه به صلح که به تغلب انجامید . زنده گی اینرا نیز نشان خواهد داد که غلبه شاید بتواند برای مدتی جنگ را توقف دهد ولی به صلح نمی انجامد.

‎رفیق ما ، نجیب  ما ، نجیب مردم شریف ما !

‎آرام بخواب . مردم به بزرگی و حقانیت  ارمانهایت ( صلح ، تفاهم بین الافغانی و ترقی ) نه تنها واقف و معترف اند بلکه ضرورت تحقق انرا  بیش از هروقت دیگر خواهان اند .

‎ حزبت زنده و به تعهد خود به تحقق این ارمانها وفادار و استوار است .

‎ نه به تحجر !

و آری به تکامل!

این ناموس زنده گیست . کسی بخواهد یا نخواهد ، یاد و خاطرات تو درین آرمانها چون ستاره رهنما جاریست .

‎ هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن