پیام دکتور فتانه نجیب

بمناسبت بيست و پنجمين سالروز شهادت دوكتورنجيب الله

 

 

هموطنان عزيز، خواهران و برادران !

حوادث فاجعه انگيز در وطن عزيز ما افغانستان كه پس از تخريب عمليه صلح ملل متحد در اثر مداخله ذيجوانب از خارج، در همكاری برخی افراد بلند پايه حزب وطن و دولت جمهوری افغانستان و تعلل نيروهای معتدل و اشتباهات متواتر ملل متحد صورت گرفت، در نتيجه تلاش ها و ابتكارات چندساله صلح و چانس بزرگ افغانستان، برای ختم جنگ، استقرار صلح و آشتی ملی، متاسفانه، افغانها ان فرصت تاريخي را از دست دادند، چنانچه تا امروز مردم در اتش و دود جنگهای نيابتی دشمنان ملت افغانستان می سوزند.

قتل سياسی و به شهادت رسانيدن زعیم ملی افغانستان مغاير با تمام ارزش های بشری، در دفتر سازمان ملل متحد در شهر كابل، در حاليكه برای مصوونيت و امنيت آن ضمانت های معتبر بين المللي سپرده شده بود، درست بيست و پنج سال پيش از امروز صورت گرفت.

برای بشهادت رسانيدن دكتور نجيب الله و برادر جوانش احمدزی همان دستانی دراز شده كه صداي ساير شخصيت های ملی راخفه ساخته است. اين ها تلاش دارند، ملت افغان را وسيله بی اراده ای تحقق اهداف ستراتیژیک خویش در منطقه مبدل سازند.

دكتور نجيب الله بسيار با صراحت و صداقت، در همان زمان هوشدار میداد که:

نيروهاي سياسي داخلي و تماماً افغانهای مسئول و نيرو های سياسی در خارج…

گام هاي خود را سنجيده برداريم، كه فردا خدای نا خواسته ننگ و عزت خواهران ما برباد نرفته باشد.

اينك، بدبختانه، حقايق تلخ در معرض قضاوت مردم افغانستان و جهان قرار دارد.

روح اش شاد و يادش گرامي باد.

خواهران و برادران،

با ورود گروه «طالبان» و سقوط دراماتيك دستگاه دولت؛ مردم ترقی خواه افغانستان، مخصوصاً طرفداران آزادی و دیموکراسی، تساوی حقوق زن و مرد حقوق بشر و سائری ارزش های مدنی حق دارند تا بخاطر حیات آینده خویش باندیشند.

بیاد داشته باشید که مردم افغانستان در درازنای تاریخ بار ها فرود و فرازهای را در حیات سیاسی و اجتماعی خویش تجربه کرده اند، به باور من راه بیرون رفت از بحران کنونی در افغانستان دولت ساخته شود ، متکی به اراده و رای مردم افغانستان که با خواست مردم ما و جامعه جهانی، همخوانی و مطابقت کامل داشته باشد.

چنین یک دولتی می تواند در مقابل ملت افغانستان مسوول و پاسخگو باشد.

هموطنان محترم،

کشور جنگ زده‌ای ما پیشتر از هر زمان دیگر به وحدت و یکپارچگی ما افغان‌ها نیازمنداست. بیاید بخاطر حفظ و سلامت کشور ما در هر کجایی که هستیم، فارغ از تعصبات قومی، زبانی و مذهبی با همگرایی و همدیگر پذیری در راه تحقق مصالحه، آشتی ملی بخاطر حفظ استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و بازسازی کشورمان افغانستان واحد متعهد باشیم، و رسالت تاریخی خویش را در برابر وطن مانند نیاکان خود انجام دهیم، باور دارم که صدا برحق مردم ما را هیچ نیرویی نمی تواند در گلویش خفه سازد.

امیدوارم، جوانان کشور ما با حوصلمندی مانند گذشته ازین مراحل دشوار تاریخ با سر بلند عبور کنند و همواره انعکاس دهنده خواست های بر حق مردم ماباشند.

دکتور فتانه نجیب

٢٧سبتامبر٢٠٢١ دهلي