سیاست در آلمان اهمیت پناهجویان جوان را کشف کرده است. جوانان بین 16 تا 35 سال باید اجازه اقامت طولانی و زمینه کار آموزی پیدا کنند. این امر نه تنها پیشرفتی در جهت کمک های بشر دوستانه است بلکه بیشتر از این نیز می باشد.

اتفاق نظر سیاسی بین ایالات مختلف، نخست وزیران ایالتی و احزاب مختلف یک پدیده نسبتاً نادر در آلمان است. بنابراین، بسیار جالب است وقتی که اتفاق نظر میان ویندفرید کریچمان، از حزب سبز های آلمان از ایالت بادن وورتنبرگ، ملو درایر از سوسیال دموکرات های ایالت راینلند فلز و فولکر بوفیر که یکی از محافظه کاران از ایالت هسن است، مشاهده می شود.همه آنها برای بهبود شرایط جوانان پناهنده در آلمان فعال گردیده اند.

گام های نخستین برداشته شده است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی این کشور نامه ای را در ارتباط با این موضوع دریافت کرده است. هر سه سیاستمدار نامبرده، از صدراعظم کشور شان تقاضا کرده اند تا مدت اجازه اقامت برای حدود 55 هزار جوان از مجموع 130 هزار پناهنده را تمدید کند، که در سال 2013 به تنهایی وارد آلمان شده اند.

"یک تیر و دو فاخته"

آنچه از لحاظ اقتصادی مفید است از لحاظ بشر دوستانه نیز می تواند سودمند باشد. آغازگر اصلی و یا مبتکر این امر وینفرید کریچمان از حزب سبز های آلمان است. او در سال میلادی گذشته، برای اینکه حزبش را "جزا" بدهد، به طرفداری از سخت کردن قانون پناهندگی رای داده بود. اما اینک باید این برخوردش را دوباره اصلاح کند.

رهبران بخش اقتصادی از دیر زمانی فشار وارد می کنند که از نیروی پناهندگان جوان و پناهجویان باید در بخش صنعت و کارهای پیشه وری استفاده گردد.


در این نامه مشترک سه تن از رهبران ایالت مختلف آلمان، به اریک شوایتزر، رئیس اتاق های صنعت و تجارت آلمان و هانس پیتر ولزایفر، رئیس صنایع دستی این کشور به عنوان شاهدان کلیدی اشارت شده است. این هر دو، می خواهند به این هدف شان نایل آیند که پناهندگان جوان باید حداقل پنج سال در آلمان اجازه اقامت داشته باشند. پیش شرط برای این امر یک دوره کارآموزی سه ساله است که بعد از آن باید حداقل دو سال دوره اقامت این جوانان تمدید گردد.

آموزش "پیش شرط مهم برای ادغام موفقانه"


در این نامه سه صفحه یی به مشکلات شرکت هایی اشارت شده است که در سال های اخیر قادر نبودند همه جا های خالی برای دوره های کار آموزی را پر کنند. اگر چه کارآموزان حاضر بودند در شرکتی دوره آموزشی شان را بگذرانند. اما تجربه نشان داده است که تضمینی وجود نداشته است که این کارآموزان تا آخر دوره آموزشی را پیش ببرند و از نیمه آنرا قطع نکنند. همچنین در نامه ای این سه سیاستمدار آلمانی آمده است که در بین حدود 55 هزار پناهنده، جوانانی زیادی موجود اند که شرکت ها و بخش صنایع دستی آلمان شدیداً به نیروی کار آنها نیاز دارد.

از طرف دیگرشمار کسانی که به آلمان پناه می آورند، رو به افزایش است. تنها در سال جاری میلادی انتظار می رود که بیش از 200 هزار نفر پناهجو به آلمان بیایند و یک درخواستی اولی برای پناهندگی بدهند. در میان آنها یک رقم بسیار بالای افرادی زیر 35 سال وجود خواهند داشت که می توان مهارت های شان را ارتقا داد. در این نامه، سه نخست وزیر ایالتی آلمان وضعیت حقوقی موجود را برای پناهجویان جوان و جوانانی شدیداً انتقاد کرده اند که با اجازه اقامت به اصطلاح "تحمل" در این کشور بسر می برند.

قانون موجود برای جوانانی که یک دوره آموزشی فنی را آغاز می کنند، این اطمینان را نمی دهد که در جریان دوره آموزشی شان از آلمان اخراج نگردند. این سیاستمدران آلمانی از صدراعظم کشور خواسته اند تا از یک اجازه اقامت محدود یا معین حمایت کند. این ابتکارعمل نیز در برابر پس زمینه بحث انگیزی در قبال یک قانون جدید برای تنطیم مهاجرت ها در آلمان در داخل ائتلاف بزرگ قرار گرفته است. بنابرین این تلاش های فراحزبی کریچمان، درایر و بوفیر می تواند رسیدن به یک اتفاق نظر را در داخل ائتلاف بزرگ در مورد قانون پناهندگی نیز سرعت بخشد.

DW.DE