امــریکا همــیش کــالاهای صــادراتی اش را مطــابق ایجــابات عصــر و زمــان ( ابدیت ) می کــند !

باز هم یاد آن دوره های طلایی بخیر که آسمان کابل رنگ آبی داشت و در دریای کابل آب زلال از چشمه ساران پغمان جاری بود ، در کافی های کابل آهنگ های هندی از گرامافون یا خواندن های مست افغانی از رادیوکست های سونی طنین انداز بود ، یاد آن کست های سونی هم بخیر که خاطرات شیرین محافل خوشی مردم را در طناب طولانی فیته اش محفوظ داشته و سالهای درازی تا به بازار آمدن (سی دی) به پادشاهی اش ادامه داد.

اما از آنجایکه دنیای علم و تخنیک همیشه در تحول و پیشرفت است سلطنت کست های سونی هم زمانی به پایان رسید و حلقه های (سی دی و دیویدی) تاج و تخت را از او گرفته جهان را تصرف کرد مگر در اثر سرعت سرسام آور تحولات تخنیکی عمر سلطنت آنها خیلی کوتاه بوده و بعد از اندک زمانی این تخنیک هم (ابدیت) شده و آخذه های جدیدی چون (فلش و یو اس بی ) جای آنها گرفت.

در جهان ابزار های تخنیکی جاندار نیز وضع خیلی ازین متفاوت نبوده و تحولات علمی و تخنیکی همیش پدیده های تازه را جاگزین اقلام کهنه گردانیده است.

ما اگر سالهای هشتاد میلادی را به خاطر بیاوریم در آن هنگام امریکا برای ضربه وارد کردن بر حریف روسی اش از مجاهدین افغانی به عنوان ابزار های جنگی استفاده کرده و دشمن را به شکست مواجهه ساخت ولی زمانی فرا رسید که آن ابزار ها دیگر قابلیت استفاده را نداشته و امریکا به تولید ابزار های جدیدی بنام طالبان اقدام ورزید که از قدرت تخریبی بیشتری برخوردارد بود.

اما مودل طالبان تنبان پوش بعد از سالها اجرای وظیفه یک زمانی در اثر استهلاک و مشکلات تخنیکی از بازار جمع شده و در عوض مودل مدرن طالبان نکتایی پوش به بازار عرضه گردید که آنهم بعد از یک دهه با مشکلات روز افزونی مواجهه گشت که امریکا بفکر دوباره روی کار آوردن طالبان تنبان پوش شد.

در همین آستانه متخصصین نظامی سیا و موساد در سرزمین عراق و سوریه دست به ابداع ابزار جنگی جدیدی بنام داعش زدند که قدرت تخریبی آن به مراتب بالاتر از طالبان بوده و برخلاف طالبان از محدودیت های قومی و منطقوی مبرا بوده و مطابق استاندارد های بین المللی کار می کند.

حالا امریکا تصمیم دارد که این ابزار های جدید را در افغانستان جاگزین طالبان که از موفقیت چندانی برخوردار نبودند کرده و به وسیله آنها راه را به طرف آسیای میانه برایشان هموار سازند اما از آنجایکه در افغانستان همیش تعلقات قومی و نژادی بر گرایشات دینی و مذهبی ارجحیت داشته گمان نکنم که امریکا به سادگی بتواند داعشیان را جاگزین طالبان گرداند.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی