فورم دیاسپورا افغان بروکسل

قطعنامه

مجمع عمومی مجمع مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲

۱. ما اشتراک کننده گان بدون امضا کنفرانس دیاسپورای بروکسل 2022 بدینوسیله از تاسیس «مجمع دیاسپورای افغان بروکسل 2022» با سکرتریت دایمی (با عضویت چرخشی) در اروپا خبر می دهیم. صدا در رسیدگی به وضعیت وخیم اقتصادی، گسترش فقر، افراط گرایی مذهبی، ادامه حکومت انحصاری، تداوم محدودیت های حقوق اساسی مردم و خطر جدی فاجعه انسانی در مناطق مختلف افغانستان.

۲. علاوه بر این، پس از فروپاشی جمهوری اسلامی در 15 آگوست 2021، حقوق اساسی مردم، مشمول قانون اساسی جمهوری اسلامی، محدود و زنان از جامعه مستثنی شدند. علاوه بر این، دختران و زنان از تحصیلات متوسطه محروم شدند که پس از گذشت چند سال، در نتیجهٔ عدم دسترسی زنان به تحصیلات عالی در کشور خواهد بود.

۳. ما شاهد هستیم که با وجود شعله های آتش جنگ در افغانستان حملات هدفمند ترورستان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و این موضوع باعث نگرانی عمیق مردم کشور است.

۴. بدون شک تداوم این وضعیت به ضرر مردم افغانستان، منطقه و جهان است و برای جلوگیری از آن نیاز است که اقدامات همه جانبه جدی در هر دو سطح ملی و بین المللی اتخاذ شود.

۵.برای رسیدگی به این وضعیت، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شماری از کشورها ابتکارات و فعالیت های متعددی را روی دست گرفته اند و تمایل بر جامعه بین المللی برای گسترش چنین اقدامات وجود دارد.

۶. انتظار می رود جامعه بین المللی و بخصوص سازمان ملل و اتحادیه اروپا از ظرفیت های دیاسپورای افغانستان برای گسترش کمک های بشردوستانه به افغانستان و افزایش موثریت و موفقیت آن استفاده کنند.

۷در هماهنگی با کمک های بین المللی اکنون وظیفه دیاسپورای افغانستان است که نهایت تلاش خود را برای کمک به مردم و افزایش موثریت و موفقیت کمک های خارجی در جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان انجام دهد n.

۸.اقدامات جامعه بین المللی در هماهنگی با دیاسپورای افغانستان شامل بهبود شیوه های اداره دولت در افغانستان برای افزایش موثریت و موفقیت کمک های خارجی، اعاده حقوق اساسی بشر است فرصت های افزایش یافته برای مردم برای شرکت در اداره عمومی. برای این منظور باید از اهرم های مختلف فعالیت های شهروندی از جمله روشنگری، تشویق، توصیه، پیشنهاد، همراه با آوردن فشار و انگیزه های دیپلماتیک استفاده شود.

۹. این مجمع در یک کمپاین فعال دفاعی، هم در داخل افغانستان و هم در سراسر جهان، برای ترویج حقوق بشر، فرصت های برابر، حکومت داری خوب و حمایت های بین المللی جاری از مردم افغانستان شرکت خواهد کرد.

۱۰. تا ما به دنبال دخالت بیشتر اتحادیه اروپا و ایالات عضو در برخورد با مقامات فاکتو هستیم و از گنجاندن دیاسپورای افغانستان در چنین پروسه ها قدردانی خواهیم کرد.

۱۱.ما پیشنهاد می کنیم نمایندگان مقامات د فاکتو را تعامل کنند و همکاری آنها را در ترکیب احتمالی با نمایندگان دیاسپورای افغانستان و جامعه مدنی افغانستان، در ارائه کمک ها برای افزایش کارایی هر دو (هزینه r) کارآیی) و اثربخشی، به ویژه در مناطق روستایی که دسترسی پذیری و هزینه ها در آن ها مسائلی هستند.

۱۲.مکانیزم های نظارتی مناسب برای نظارت بر تحویل کمک های بشردوستانه و مالی به گیرندگان باید شامل شوند تا پاسخگویی و شفافیت روند تحویل کمک ها اطمینان حاصل شود. اعضای دیاسپورا در اروپا و بین المللی در موقعیت منحصر به فرد برای جذب نقش نظارت قرار دارند.

۱۳.با تقدیر از این که کمک های عاجل بشردوستانه در بهترین حالت یک اقدام موقتی برای تامین نیازهای عاجل جمعیت افغانستان است، از جامعه بین المللی به طور عام و به طور خاص اتحادیه اروپا و ام اس می خواهیم که تلاش ها را برای تجدید نظر کنند اقتصاد افغانستان با امکان بخشیدن به مالی، تجارتی، ترانسپورت محلی و موسسات اقتصادی برای دسترسی به شبکه های مالی و تجارتی جهانی.

۱۴.این مجمع خواهان آزادسازی دارایی های منجمد شده موسسات مالی افغانستان به منظور جلوگیری از سقوط نهایی این موسسات است. ضمنا باید تنظیمات و مکانیزم های نظارت مناسب برقرار باشد تا تنها این موسسات مالی و مشتریان شان از این صندوق ها استفاده و بهره مند شوند.

۱۵. این مجمع از جامعه بین المللی می خواهد که با هرگونه مصادره سرمایه های منجمد شده افغانستان در خارج مخالفت کرده و با استفاده از این دارایی ها برای هر مقاصدی از جمله - تحت پوشش کمک های بشردوستانه - از سوی کشورهایی که این سرمایه ها را در آن ها دارند مخالفت کنند. به امانت سپرده شدند. حقوق استفاده از این سرمایه ها منحصرا با صاحبان حق خود موسسات مالی افغانستان باقی می ماند.

۱۶.این مجمع بنچمارک 3 اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند که دولت افغانستان باید همه شمول باشد تا از طریق مشارکت دموکراتیک همه عناصر جمعیت افغانستان در لویه جرگه سنتی حمایت شود تا قانون اساسی را تصویب کند که یک لوی جرگه تعریف می کند حکومت مشروع در افغانستان که اساسی را تضمین می کند حقوق بشر همه شهروندان و مشارکت مردم از طریق نمایندگان شان در اداره عمومی و محلی.

۱۷.به عنوان یک اقدام فوری از مقامات فاکتو در افغانستان تقاضا داریم که در هر بخش وزارت که از اشخاص با تخصص فنی ثابت شده تشکیل شده، بورد های مشورتی ایجاد نمایند تا برنامه های اقتصادی و اجتماعی را رهنمایی و تطبیق نمایند. وظیفه اصلی این هیئت ها باید شامل توسعه و تطبیق برنامه های اقتصادی و اجتماعی برای ادارات مربوطه و ارائه خدمات به مردم افغانستان در همکاری با بازیگران و نمایندگی های بین المللی باشد.

۱۸.ما به دنبال حمایت اتحادیه اروپا و ام اس از ابتکارات اشتغال جوانان افغان در این کشور هستیم تا مهاجرت را مهار کنیم.

۱۹.ما از اتحادیه اروپا و MS می خواهیم که کمک های مالی برای زنان آسیب پذیر و دسترسی به اشتغال برای زنان را به طور کلی در برنامه های حمایتی خود بگنجانند.

۲۰. تمام اعضایی که با اصول فوق موافق بودند، عضو بنیانگذار مجمع خواهند شد و همراه با اعضای جدید، مجمع عمومی مجمع را تشکیل می دهند که به عنوان عالی ترین هیات حاکمیتی برای مجمع عمل خواهد کرد.

۲۱.مجمع عمومی مجمع یک بورد مشورتی را برای مدت دو سال انتخاب می کند که جهت های پالیسی و استراتژیک را به سکرتریت ارایه خواهد کرد. جزئیات بیشتر ساختار حکومت داری در قانون اساسی مجمع بیان خواهد شد.

۲۲.سکرتریت دایمی ایجاد خواهد شد تا قانون اساسی فورم را تدوین کند، با سازمان های بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا و ایالات عضو در مورد مسائل افغانستان به ویژه نیازها و راه های رسیدگی به ط هوم.

۲۳.اسامی سازمان های عضو بنیانگذار و اشخاص فردی در آپاندیس 5 قطعنامه تصویب شده در 12 ژوئن 2022 درج شده است.