نسل نو کشور بداند

مکثی بر عمق نیت پاکستان که از زبان‌ وزیر داخله ان بیان گردید

 

وزیر داخله پاکستان بالاخره پس از ۷۵ سال خلقت کشورش از جانب انگلیس گفت ؛ " افغانستان دشمن پاکستان است "

منطور از تشکیل پاکستان مقابله انگلیس و امریکا با اتحاد شوروی وقت بود تا ازگسترش سوسیالیسم در اسیا جلو گرفته شود . انگلیس و امریکا زیر پوشش اسلام کمر بند امنیتی قوی از ترکیه تا کشمیر علیه شوروی را ایجاد کرده پکت نظامی سنتو را با اشتراک ترکیه ، عراق وپاکستان بنام وحدت اسلامی به میان اورد .

موقعیت افغانستان درین گوشه اسیا و دشمنی تاریخی انگلیس با ان بصورت طبیعی پاکستان را به دشمنی با افغانستان وا میداشت زیرا وزیر مستعمرات انگلستان " پاکستان را وارث‌حقوق و وظایف مقامات برتانوی در مناطق این طرف دیورند " اعلان کرده بود .

در زمان صدارت شاه محمود خان مسئله قبایل سرحدی که از بدنه افغانستان جدا شده و به پاکستان تعلق داده شده بود به حیث یک مسئولیت تاریخی نزد حکومت افغانستان قرار داشت ، حکومت درین مورد از " حق خود ارادیت مردم سرحد " یاد کرد زیرا پاکستان از اول تاسیس با مردمان بلوچ و پشتون انطرف خط نامنهاد دیورند سیاست ظالمانه را تعقیب میکرد .

با این پیش درامد مختصر ببینیم " که دشمن که" است ؟

اگر افغانستان دشمن پاکستان میبود در دو جنگ ان کشور با هند و در جنگ جدایی بنگلدیش که جنرال تیکه خان با سرافگندگی تفنگچه اش را از کمر باز کرده به جنرال هند تسلیم‌کرد و قطعات نظامی تحت امرش را با تمام تجهیزات به قوای نظامی هند سپرد برای افغانستان فرصتهای طلایی بود که با پاکستان از در خصومت پیش می امد و به کدام عمل نظامی دست میزد .

اما این پاکستان بود که تا کنون دشمن افغانستان باقی مانده است و چرا ؟

- دو سال پس از تشکیل پاکستان قوای هوایی ان‌بدون کدام‌برخورد یا لشکر کشی از جانب افغانستان در سال ۱۹۴۹ قریه مغلگی در پکیا را که محل تمرکز قوای نظامی افغانستان بود بمبارد کرد .

- در همین سال مانند انگلیس به سیاست تهدید سلطنت افغانستان پرداخته شهزاده امین جان برادر شاه امان الله را غرض تاج وتخت افغانستان تحریص نمود و بمبادمان مغلگی هم روی همین منظور اجرا شد .

- از سال ۱۹۵۹ سیاست تحت قیود در اوردن راه ترانزیت افغانستان را در داخل خاک پاکستان شروع کرد که تا امروز ادامه دارد .

- پاکستان به سلسله دوام دشمنی دوگانه یکی دشمنی نیابتی انگلیس با افغانسنان و دیگری تخریب افغانستان سونامی جهاد را با اولین تغیر رژیم شاهی به جمهوری علیه کشور ما آغاز کرده ۵۰۰۰ تروریست را زیر رهبری حکمتیار ، ربانی و احمد شاه مسعود برای بی ثبات سازی رژیم جمهوری بسیج نمود .

- پایگاه های پرورش نظامی تروریستان را با شعار " جهاد افغانسنان دفاع پاکستان " در داخل ان کشورتاسیس کرد که تعداد انها به ۱۸۰ مرکز میرسید و هفته وار طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ گروپ مسلح تروریستی مشتمل بر ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تروریست و تخریبکار به افغانستان‌میفرستاد تا شعار " کابل باید بسوزد جنرال ضیا الحق را عملی سازند .

- نواز شریف صدراعظم وقت پاکستان حکومت دست نشانده اغای مجددی را در گورنر هاوس پشاور برای سه ماه به کابل فرستاد وگفت بعد از سه ماه قدرت به ربانی تسلیم داده شود منظور ازین برگماری دو شخصیت بی کفایت ایجاد یک دولت ضعیف و ناتوان بود . جنرال حمیدگل تنظیم های جهادی را در جریان این دو حاکمیت انقدر جنگاند که واقعآ کابل سوخت و مردم ان به مصیبتهای غیر قابل بیان مبتلا شد .

-- در دور اول حاکمیت طالبان‌ دشمنی پاکستان بحدی شدت یافت که ریشه هدی درختان میوه دار کشور را میخریدند و به نابودی باغها و اشجار مثمر ان اقدام میکردند .

-- پاکستان با هجوم نظامی امریکا و متحدین ان میدان های هوایی نظامی اش را در خدمت طیارات امریکا قرار داد تا افغانستان را بمبارد کند ، همین حالا پایگاه نظامی شمسی در بلوچستان و انگور اده در وزیرستان در اختیار طیارات درون امریکایی قرار دارد و پروازها از همانجا ها صورت میگیرد .

- در سیاست پاکستان خصومت با هر نوع حکومت در افغانستان جادارد تا نگذارد یک حاکمیت مقتدر و با ثبات در کشور ایجاد گردد . این خصومت در حقیقت با افِغانسنتان و مردم انست ولو حکومتها جانبدار خودش هم باشد .

- در نهایت پاکستان با عمق استراتژی نظامی ، اقتصادی و سیاسی اش هیچگاهی دست از تخریب ، ایجاد تفرقه ، بی ثبات سازی و دشمنی با افغانستان بر نمیدارد مگر اینکه به ان استراتژی دست کامل یابد .

- اسلحه وابزار جنگی و دفاعی هوایی وزمینی افغانستان توسط هیچ کشور همسایه غارت نشد ، این رهبرا خائن تنظیمی دست پرورده استخبارات پاکستان بخصوص جمعیتی ها بودند که ان وسایل حافظ نوامیس ملی کشور را به پاکستان دادند . غارت اردو و از بین بردن بهترین قوای مسلح منطقه در کشور ما ناشی از همان دشمنی تاریخی پاکستان بوده است .

- حالا افغانستان ِغارت شده ، فاقد قوای مسلح مدرن و نیرومند زمینی و هوایی ، محتاج‌جهان ونا توان از لحاظ سیاسی و اقتصادی چه دشمنی با پاکستان میتواند که وزیر داخله ان میخواهد دشمنی پاکستان را زیر نام دشمنی افغانسنان با پاکستان توجیه نماید ؟

سردمداران پاکستان اگر بتوانند جسد بی جان‌کشور مارا هم به لگد میکوبند ولی بازهم خصومت شان پایان نمی یابد .

همسایه ها باید نام از دوستی دوامدار با یکدیگر ببرند و در حسن همجواری زندگی کنند اما پاکستان بجای ان به دشمنی دوامدار ادامه میدهد.

پاکستان در دشمنی با افغِانستان موفق بوده است زیرا دسته تبریکه او درخت افغانستان را قطع میکند از خوددرخت افِغانستان یعنی خائنین و وطنفروشان افغانستان میباشد .