اعلامیه

هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن

بمناسبت بیست وششمین سالروز شهادت داکتر نجیب الله

بیست و هفت  سپتامبر مصادف است با سالروز شهادت  شخصیت ملی معاصر و موثر سیاسی   داکتر نجیب الله ریس جمهور اسبق کشور و رییس حزب وطن .

روانش شاد و رحمت ابدی الهی نصیب شان باد .

ما با تمام خلوص نیت از خاطرات ، عملکرد و عظمت مردی بزرگداشت بعمل می اوریم که نامش با رویداد های سرنوشت ساز کشور گره خورده است .

اودر مقام ریاست جمهوری و ریاست حزب وطن تلاش بعمل اورد تا ابر های سیاه وابسته گی سیاسی و ایدیو لوژیک با نیرو های متضاد مسلط بر روابط بین المللی را از فراز تفکر سیاسی و اداره کشور بزداید.

او روابط سیاسی مستقل و تفکر ملی را جانشین فورمول  زنده گی جنگ و رابطه ، در خدمت ایدیولوژی نموده و برنامه های سیاسی ، اداری و اقتصادی خویش را بر بنیاد سیاست مصالحه ملی و تفاهم بین الافغانی اساس گذاشت .

دکتور نجیب الله در مبارزه با دگماتیزم ، وابسته گی و انجماد فکری  ؛ خود و حزب خود را شاگردان مدرسه زنده گی اعلام داشت و درین راستا استفاده ء خلاقانه از دستاورد های علمی بشریت را بدون تعصب ، تعبد و تقلید؛ به حیث مکمل تفکر ملی و تجارب افغانی توصیه نمود .

او در عمل به انحصار قدرت سیاسی نقطه پایان گذاشت و اما در کمین نشسته گان در همسویی با منافع بیگانه گان از شش جهت بر او وارمانهایش تاختند . داکتر نجیب الله با درک عمیق و روشن و جهت جلوگیری از فاجعه ایکه در راه بود نه تنها از قدرت کنارفت بلکه از جان خود مایه گذاشت .

 پیشبینی هایش چنان با دقت تحقق یافت که اینک دوست و دشمن به حقانیت مواضع سیاسی او اعتراف دارند.

حزب وطن افتخار دارد که از لحاظ تشکیلاتی شخصیت  چون داکتر نجیب الله به ان تعلق داشت ، در راس ان قرار گرفت و در تحولات این حزب نقش تعیین کننده ایفا نمود .

 و اما رییس جمهور نجیب الله ، منادی صلح و تفاهم بین الافغانی بسیار فراتر از حلقات محدود ، انعکاس دهنده و مدافع ارمانهای مردم به ملت بزرگ افغان تعلق دارد.

گروهی مزورانه و هدفمند در تلاش انحصار شهید داکتر نجیب الله در حلقات کوچک سیاسی خود اند که قبل از همه شخصیت فراگیر افغانی و تعلقش به مردم کشور را هدف قرار داده و گروهی کین توزانه مصروف لجن پراگنی و مغالطه اند که داکتر نجیب الله را وجه المجادله خویش قرار داده که در نتیجهء آن یک برههء خیلی با اهمیت و اثر گذار تاریخ سیاسی کشور ما در فضای پر از گرد و غبار قضاوتهای مبتنی بر حب و بغض مغشوش باقیمانده است .

ما هردو انحراف  هردو سمت متضاد را که سوالاتی در مورد نام وشخصیت داکتر نجیب الله وتاریخ سیاسی کشور راجع ساخته است وانرا در ابهام فرو برده است قابل تقبیح میدانیم.

ما از دانشمندان اهل سیاست و جامعه شناسی دعوت بعمل میاوریم تا این گوشه تاریخ سیاسی کشور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند . حزب وطن از اقدامات عملی درین راستا حمایت و پشتبانی خود را اعلام میدارد.

حزب وطن در انتظار فعال روزی به مبارزه خود ادامه میدهد که در ان جنایت کاران حادثه شهادت داکتر نجیب الله و هزاران هزار شهید گمنام و  بنام وطن به دادگاه کشانیده شوند .

ما نه تنها برای شهدای مردم خود دادخواهی میکنیم که به دادگاه کشانیدن عاملین سرگردانی و اواره گی جوانان ما ، متجاوزین به حقوق حقه مردم بخصوص زنان کشور ، مکاتب بسته و سوخته ، اقتصاد ویران ،اداره نابود شده و فرهنگ به تاراج رفته را مطالبه داریم.