جنگ ناتو با روسیه

در این هفته دو حادثهٔ مهم به ارتباط جنگ روسیه-اوکرائین که در واقع به نیابت از ناتو توسط اوکرایین با روسیه جریان دارد واقع شد که این منازعه را وارد مرحلهٔ خطرناک آن نمود.

jange-russ-ba-nato.jpg

اول- روسیه اعلان سفربری محدود قوای احتیاط خودرا کرد؛

دوم- روسیه اعلان کرد که در دونباس و خرسون ریفراندم عمومی انجام خواهد شد که مردم این مناطق که عمدتآ روس نژاد هستند برای پیوستن به فدراسیون روسیه تصمیم بگیرند.

بسیاریها درنتیجه تبلیغات غرب از خروج قوای روسی از اطراف خارکوف برداشتهای نادرست کرده اند. روسها وقتی متوجه شدند که هدف اصلی حملات متقابل اوکرایین به کمک افسران ناتو جبهه جنوب بخصوص مناطق دونتسک و ماریاپول خواهد بود و حملات در جبهه خارکیف برای رد گم کردن واغوا است بسرعت اطراف خارکیف را تخلیه کرده به تقویت جبهه جنوب پرداختند.

تعداد قوای احتیاط فدراسون روسیه 25 ملیون سرباز است که از آن جمله ولادیمیر پوتین به جلب 300 هزار سرباز اقدام کرده تا خدمات لوژیستیکی، حمل و نقل، اکمالات و امنیت عقب جبهات را بعهده بگیرند. این اقدام به 250هزار سرباز حرفوی که در اوکرایین در جنگ اشتراک دارند فرصت میدهد که بهتر و موثرتر در میدانهای جنگ عمل نمایند.

هرگاه مردم دونباس و خرسون به طرفداری از پیوستن به فدراسیون روسیه رای بدهند و این مناطق را روسیه مانند کریمیا به خاک خود ضمیمه نماید در آنصورت هرگونه استعمال اسلحهٔ ناتو برضد این مناطق حمله بالای خاک مادر وطن روسیه تلقی شده ناتو را مستقیمآ در حالت جنگ با روسیه قرار خواهد داد و این چیزی است که ناتو و بخصوص اروپای غربی آمادگی انجام آنرا ندارد و به نفع اروپا و حتی امریکا نیست. افسران امریکایی و افسران مسول اروپایی همیشه تاکید کرده اند که ما با روسیه در حالت جنگ قرار نداریم و صرف اوکرایین را قادر میسازیم از خود دفاع کند. اما وقتی دانباس و خرسون جز لایتجزای خاک روسیه شد این بهانه ناتو دیگر مورد مصرفی نخواهد داشت.

در شش ماه گذشته کشورهای ناتو و بخصوص امریکا بیش از هزار بلیون دالر ( 1،000،000،000،000) کمک نظامی و اقتصادی به اوکرایین ارسال کرده اند و در هشت سال گذشته اردوی 400هزار نفری اوکرایین را به استندرد ناتو تربیه و تجهیز کرده است. هرگاه راکتهای دور برد و تانکهای امریکایی به اوکرایین برسند این جنگ وارد مرحله خطرناکی خواهد شد.

برای معلومات کسانیکه از سابقهٔ خصومت پایان ناپذیر غرب با روسیه بی خبر اند باید اظهار داشت که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی غرب پیوسته در 30 سال گذشته کوشید تا روسیه را از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی عقیم سازد تا هرگز نتواند دوباره همانند اتخاد شوروی به یک رقیب غرب مبدل گردد. اما ظهور ولادیمیر پوتین مانع جدی در این راه بوجود آورد. امروز جنگ اوکرایین عملآ جهان یک قطبی به قوماندانی امریکا را به خطر مواجه کرده است. جنگ اوکرایین بخصوص به جهان سوم به کشورهای آسیا، شرق مانه افریقا و امریکای لاتین نشان داد که کشورهای اروپای غربی مانند گدی گک های کوکی به ساز امریکا میرقصند و تا هرچه زودتر اهرمهای سلطهٔ امپریالیستی امریکا را از خود نکنند مانند وابستگی به دالر امریکایی، با خطرات مستقیم تعذیرات امریکایی مواجه خواهند شد.

فراموش نکنیم که تا اکنون اردوهای زرهدار روسیه آنگونه که بطور کتلوی برضد اردوهای آلمان نازی عمل کردند وارد جنگ نشده اند. روسیه بیش از ده هزار تانک میدان جنگ دارد. همچنان قوای هوایی روسیه تاکنون در جنگ اوکراین سهم بزرگی نگرفته است. روسیه بیش از 15 هزار طیاره جنگی دارد. برعلاوه قوای اتمی روسیه در جهان درجه اول است.

بخاطر بیاوریم که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دو حالت را که روسیه در روبرویی با آن مجبور به استفاده از اسلحهٔ اتمی میسازد برشمرده است: اول- هرگاه روسیه مورد حمله اتمی قرار بگیرد: دوم - هرگاه امنیت و تمامیت ارضی روسیه مورد تهدید مستقیم قرار بگیرد. امید است عقل سلیم جلو جنگ اتمی را بگیرد.

نوراحمد خالدی