حل مشکل ما در اتحاد ما

هلند، سپتمبر ۲۰۲۲

بنابرخود فروختگی رهبر نما های ساخت امریکا و غرب، عدم درک دقیق قشر درس خوانده از منافع ملی کشور، نادانی و نا اگاهی مردم ما و ابعاد وسیع مداخلات و تجاوزات بیرونی مصیبت ها و مشکلات روز تا روز بر کشور و مردم ما فزونی یافته و دامنهٔ این مصیبت  تقریباً همهٔ کشور و همه اقشار را فراگرفته است.

پاکستان تروریست پرور که دیروز در تبانی با انگلیس، امریکا و متحدین عربی شان نطفه های تروریزم را در وجود گلبدین حکمتیار، برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود، تورن اسمعیل، مولوی یونس خالص، جلال الدین حقانی، عبدالرب رسول سیاف، صبغت الله مجددی، سید احمد گیلانی و دیگران در پاکستان گذاشتند. بوسیلهٔ همین تروریستان میلیون ها افغان را به قتل رساندند و میلیون های دیگر را معلول و معیوب ساختند وتمام هستی افغانستان را چندین بار به آتش کشیدند. امریکایان درهمکاری با پاکستان دامنهٔ این تروریزم را تا کشمیر، جنگ قفقاز، بالکان ، عراق، سوریه، یمن و سایر کشور های شمال افریقا وسعت دادند، که بر اساس گزارشات در کنگرهٔ امریکا تنها طی بیست سال اخیربعد از حادثهٔ ۱۱سپتمبر مبلغی در حدود ۸ تریلیون دالررا برای بر پایی جنگ ها و بی ثبات ساختن جهان بمصرف رسانیده است. این تروریستان هم در کشور ما و هم در تمام ساحاتی که در بالا از آن نام بردم در تحت استراتیژی های امریکا و انگلیس و منافع آنها زیر ادارهٔ سازمان اسخبارات نظامی پاکستان ISI به ترور، وحشت، دهشت و غارت پرداختند. سازمان استخبارا نظامی پاکستان زیر نظر امریکا وحمایت مالی متحدینش برای تأمین قوای بشری این تروریزم  در حدود سی هزار مدرسهٔ (دینی) را در ایالت های سرحد، بلوچستان، سند و پنجاب تأسیس کردند، و طلبهٔ این مدارس را از میان اطفال، نوجوانان و جوانان مهاجر افغان مقیم در کمپ های مهاجرین اکمال کردند.  این همه مدارس زیر نظر سازمان استخبارات نظامی پاکستان با شدت و حدت به ترویج افراط گرایی و تروریست پروری اشتغال داشتند. آخر الامرامریکا، متحدینش در همکاری تنگاتنگ با سازمان استخبارات نظامی پاکستان  و نوکران داخلی شان چون عبدالله، دوستم، خانوادهٔ مسعود و دیگران حکومت قانونی افغانستان را سقوط داده وهمین تروریستان  را بنام آزادی خواهان بر سر اقتدار آوردند. حالا در اجلاس سالانهٔ سازمان ملل متحد هم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا و هم  شهباز شریف صدراعظم پاکستان با وقاحت هرچه تمام داد میزنند و نگرانی خویش را از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان ابرازمیدارند. مگر اینها اینقدر کودن بودند که دیروزاین را نمیدانستند؟!.

در این اواخرتشدید فعالیت های استخباراتی تام وست نماینده وزارت خارجهٔ امریکا در امور افغانستان، عنوان کردن موجودیت ایمن الظواهری در کابل و حضورمسعود اظهررهبر گروه جیش محمد در افغانستان، گشودن در های نمایشگاه اشد محرم سازمان اطالاعات مرکزی امریکا CIA در لانگلی ویرجینیا ودر پهلوی سایرنمایشات تدابیر فعال استخباراتی به نمایش مُکیت خانهٔ که گویا الظواهری را در آنجا کشته اند، موجودیت  فعل و انفعلات درشعب مختلف سازمان ملل متحد و تدویر مجدد اجلاس شورای امنیت ملل متحد بصورت اخص در بارهٔ افغانستان و تدویرشتابزدهٔ جلسات عدهٔ از مقامداران سابق که بیشترینهٔ شان از نام نیک برخوردارنیستند، در این جا و آنجا میرساند که امریکا و کشور های آزمند در وجود طالبان  و یا گروهی از طالبان بر سر اقتدارموقعیت تعین شدهٔ استخباراتی خویش را در نقاط استراتیژیک کشور ما از دست داده اند و اکنون لجام گسیخته در صدد آن اند تا زیر نام حکومت همه شمول و با زور و فشار مهره های خویش را در حاکمیت طالبان جابجا ساخته و موقعیت از دست رفتهٔ خویش را احراز کنند.

در این احوال پر ماجرا و خطرناک کشور، مردم ما به جای اینکه با اتحاد و همدلی این لحظات حساس تاریخ کشور را درک کرده هر چه بیشتر با هم همصدا شده و چون یک مشت واحد دسایس و مداخلات خارجی را افشا ساخته و از مجاری مبارزات مدنی د ر پی حقوق و آزادی هایشان جد و جهد کنند. همچنان نخبگان سیاسی تلاشهای شان را در جهت انسجام یک گردان ملی افغانستان شمول در داخل کشور متمرکز سازند. برعکس آگاهانه و نا آگاهانه در تحت پلانهای شوم بیگانگان عدهٔ بر طبل جنگ مینوازند و جوانان و مردم را بقتل میرسانند، عدهٔ دیگر زیر نام قوم و زبان مردم را به جان هم انداخته اند، عدهٔ دیگر زخم های خونین گذشته را تخریش کرده روز هایی را بنام نسل کشی و این آن ثبت میکنند، نمیدانند که ثبت این نسل کشی در شرایط حاضر بمثابه خود کشی است. هر کدام به نحوی در پی نفاق و شقاق اند که  در نتیجه ازاین همه هیاهوی ضد ملی دشمن بهره برداری میکند و معضل افغانستان  همچون زخم خونین بی التیام  خوچکان خواهد ماند. جهانیان به این رقص بسمل به تماشا نشسته اند و نفرین میفرستند به مردمی که خود با نوکرمنشی به بیگانگان مردم خویش را به قتل رسانیده و کشور شان را تخریب میکنند و آب را پیوسته به آسیاب دشمنان وطن شان میریزند.

طالبان این چکیده های لجنزار افراطیت  نیز نمیدانند که یکباربا نهایت نادانی دردفاع از کثیف ترین مهرهٔ افراطیت مذهبی  بن لادن مردم و منافع ملی کشور ما را زیر چکمه های خونین امریکایان و همدستان جهانی شان قرار دادند وآنها افغانستان را در نفاق و افتراق تا سرحد تجزیه به پیش بردند. این بار نیز با مسدود ساختن مکاتب متوسطهٔ دختران و اعلامیه های غیر انسانی و غیر شرعی الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرخویش ذهنیت عامه جهانی را معطوف به این امر ساخته وهمه روزه بهانه بدست مداخله گران خارجی میدهند تا ابعاد مداخلات و تجاوزات وسیعتر گردد. به این ترتیب از طرف بلند گویان خود فروش استخباراتی هر روز یک محمل جدید افتراق از یک گوشهٔ سر بلند میکند و مردم نا آگاه ما را بیشتر بسوی نفاق و جنگ و جدل سوق میدهد.

های مردم!!! تا ما ملت افغان آگاه نگردیم، متحد و یک صدا نشویم، به عناصر نوکر منش بیگانه پرست، مفسد، عوامل استخبارات خارجی نه نگویم وبا درک منافع علیای ملی در هر موردی منافع عامهٔ مردم را مد نظر نگیریم، از هیچ کشور، سازمان و یا نیرویی انتظار این را نداشته باشیم که برای ارامی ما و شگوفایی کشور ما اقدامی خواهند کرد.

جهان مارکیتی است که هر کشور در آن منافع خود را جستجو میکند و سازمان ملل متحد هم بدستور این و آن، گه در آغوش این و گه در آغوش آن می افتد. از هیچ کشوری و از هیچ سازمانی انتظارمعاونت و رفاهیت کشور تان را نداشته باشید. این ما هستیم که ارزش های خویش را تشخیص دهیم، جنگ و جنگ افروزان را نفرین کنیم، درکشور خویش ثبات را وسیله شویم ودر راه رفاه مردم سهم خویش را اداکنیم. که  تنها فروشندگان احمق مطاع خویش را ارزان میفروشند و حتی رایگان بدسترس دیگران قرار میدهند و خود از فقر و گرسنگی جان میدهند.