اغاز بکار محکمه بین المللی جرایم و جرایم جنگی امریکا

در افغانستان

درین شب وروز بحث در مورد اغاز کار محکمه بین المللی جرایم در مطبوعات داخلی داغ است ، مشاوریت امنیتی قصر سفید اعلان کرد که لازم نیست روی اعمال قوای نظامی امریکا در افغانستان در محکمه بحث شود .

جرایم جنگی امریکا در افغانستان با حضور طولانی ان بسیار است اما چند مورد مختصر بحیث مشت نمونه خروار ذکر میگردد تا علت اعلان مشاوریت امنیتی قصر سفید برملا گردد :

۱-- به تاریخ ۷ حوت سال ۲۳۹۱ شورای امنیت ریاست جمهوری افغانستان فیصله کرد تا اسپشل فورس امریکا از ولایت میدان وردک خارج شود زیرا ان قواء با لباس افغانی و ریش های دراز به خانه های مردم رفته به قتل خانواده ها میپرداختند ، انها یک‌محصل افغانی را سر بریده چشمامش را کشیده بودند ، مردم جسد مقتول را مظاهره کنان به دروازه ولایت اورده بودند .

۲-- در ماه ثور سال ۱۳۸۴ در ولایات جنوب ، جنوب شرق و شرق تظاهرات علیه عساکر امریکایی راه افتید یکتن از مظاهره کنندگان گفت عساکر امریکایی نیمه شبها به خانه خانه ها می ایند زنان را بی سیرت میسازند و مردان را باخود برده‌بی گناه زندانی میسازند .

۳-- براساس خبر رادیو اشنا صدای امریکا در شب ۲۲ بر ۲۳ ماه سپتمبر هلیکوپتر امریکایی درکنار منزل رئیس انکشاف دهات ولایت فراه نشسته به منزل او داخل و دختر هفده ساله اش را با فیر مرمی به قتل رسانده پدر و کاکای دختر را با خود برده اند .

۴-- در سال ۲۰۰۶ از اثر بمباردمان‌نظامی های امریکا در ولسوالی شاه ولی کوت کندهار به تعداد ۸۰ عیر نظامی کشته شد .

۵-- عفو بین الملل درر۲۴ می سال ۲۰۰۵ اعلان کرد که بی قانونی و ناامنی در افغانستان زیاد شده قوای امریکایی عامل بی قانونی بوده‌ازندانیها را زجر و شکنجه میکند .

۶-- به تاریخ ۲۶ اگست ساال ۲۰۰۵ صدهادنفر درمقابل میدان هوایی بگرام‌مظاهره نموده میگفتند امریکایی ها شبانه به منازل مردم محل در امده مردان خانواده ها را با خود میبرند .

۷-- بر طبق گذارش یک شبکه تلویزیونی استرالیا به تاریخ‌ ۲۰اکتوبر سال ۲۰۰۵ نظامیان امریکا‌در ولسوالی شاه ولی کوت کندها اجساد دو نفر ازطالبان را اتش زدند .

۸-- طبق گذارش ملل متحد مورخ ۱۶ فبروری سال ۲۰۰۶ زندانیها در زندان گوانتانامو شکنجه و لت و کوب میشوند .

۹-- به تاریخ ۲۸ ماه می سال۲۰۰۶ به اثر بد مستی یک دریور تانکر تیل امریکایی در کوتل خیر خانه با ده عراده موتر برخورد کرده هفت نفر را به هلاکت رسانید مردم محل دست به مطاهره زدند که از اثر فیر عساکر امریایی بر مظاهره کنندگان ۳۰ تن کشته و بیش از ۱۵۰ تن زخم برداشتند .

۱۰-- در سال ۲۰۰۳ به تعداد ۸ زندانی در زندان بگرام ‌به اثر لت و کوب نظامی های امریکا کشته شدند . این عمل مورد اعتراضات دوامدار واقع شد کرزی در سفر سال ۲۰۰۵ به امریکا گفت در مورد زندانی های افغان در زندان بگرام با بوش بحث خواهد کرد .

۱۰-- در سال ۲۰۰۵به تعداد ۲۰ زندانی افغان از زندان بگرام ازاد شد یک زندانی بنام عبدالله از ولایت پکتیا گفت امریکایی ها ۹ شبانه روز دستهایش را از عقب بسته بودند ، نان و اب نمیدادند ، فامیلش خبر نداشت میگوید پرسیدم جرم من چه است گفتند در خانه ات سلاح پیدا شده گفتم سلاح کجا است گفتند در خانه ات کتاب بود .

۱۱-- روزنامه نیویارک تایمز افشا کرد که در افغانستان زندانهای مخفی وجود دارد که متهمین بر اساس یک‌اطلاع چند سطری نظامی های امریکا زندانی شده در ظرف چند دقیقه تحقیق و محاکمه میشوند .

۱۲-- در گوانتانامو طفل ۱۲ ساله را از کابل برده مدت ۸ سال‌زندانی و شکنجه نمودند وقتی گفته شد او زیر سن بود گفتند حالا بیست ساله شده است.

۱۳-- در ماه حمل سال۱۳۹۳ خبر نگار بی. بی. سی. گذارش مصور از زندان بگرام‌منتشر کرد ، یک زندانی به خبر نگار گفت امریکایی ها پیشانی اش را سوراخ نموده دندانهایش شکسته اند ، ساعتها در یک صندوق تنگ قفلش میکردند تا بی هوش میشد باز به اب غوطه اش میکردند . یک زندانی دیگر گفت دندانهایش را با نوک برچه کشیده اند ساعتها با یک پا ایستاده اش میکردند دستانش را به سیم برق وصل کرده بودند اگر میخواست روی پای دیگر بایستد شوک برقی خورده بزمین می افتید .

۱۴-- یک عسکر امریکایی ساعت ۴ صبح تاریخ ۱۱ مارچ سال ۲۰۱۲ در ولسوالی پنجوایی کندهار ازرقرارگاهش بیرون شده بر منازل مردم تیر اندازی کردکه به اثر ان‌ ۱۸ تن شامل ۹ طفل سه زن و بقیه مردان کشته شده ۵ تن زخم برداشتند بعدها معلوم شد که این عمل توسط گروپی از عساکر امریکایی اجرا شده بود .

۱۴-- به تاریخ ۲۷فبروری سال ۲۰۱۲ سخنگوی رّیس جمهور افغانستان گفت در زندان بگرام سه هزار زندانی وجود دارد که‌در بین انها اطفال کمتر از سن پانزده و کهنسالان بالاتر از سن هفتاد زندانی اند . بعدها معلوم شد که تعداد زندانیان به ۳۲ هزار میرسید.

۱۵ -- دررشبکه های تلویزیونهای افغانستان تصویری از U.Tube به نشر رسید که نشان میداد ۴ جسد خون الود طالبان را کنار هم گذاشته‌عساکر امریکایی با باز کردن زنجیرکخای پطلونهای شان برانها ادرار میکنند .

۱۶-- به تاریخ ۴ ماه اگست سال ۲۰۱۲ رادیو صدای امریکا گفت در ولسوالی علی اباد کندز طالبان دو تانکر تیل امریکایی هارا طی یک‌حمله ربودند و برای مردم یازده قریه به توزیع شروع کردند طیارات امریکایی به بمبارد آغاز و ۱۳۸ نفر را به‌قتل رساندند گذارشگر صدای امریکا از شفاخانه کندز راپور داد که اطفال بین سن ۱۲ و ۱۵ ساله بحالت بسیار بد به شفاخانه اورده شده اند .

۱۷ -- به تاریخ ۲۷ماه اگست سال ۲۰۰۹ هلیکوپتر های امریکایی یک شفاخانه را در ولایت پکتیکا بمبارد کردند .

۱۸-- به تاریخ ۴ ماه اگست سال ۲۰۰۹ سید اسحاق گیلانی به رادیو اشنا صدای امریکا گفت طی همین هفته در فاصله‌میان غزنی و پکتیکا به تعداد ۴۰ نفر افغان از خانه های شان‌بیرون کرده شده توسط عساکر امریکایی تیر باران شده اند .

۱۸-- رادیو صدای امریکا ؛ در اوایل ماه می ساال ۲۰۰۹ به اثر بمبارد‌قوای هوایی امریکا درولسوالی بالا بلوک‌ فراه ۱۴۰ تن زن ومرد و طفل کشته شدند .

۱۹-- به تاریخ ۲۹جون سال ۲۰۰۹ عساکر امریکایی در کندهار میخواستند کدام جنایتکار را توسط سارنوالی از زندان ازاد سازند مراجع مسئول با قوماندانی امنیه تماس گرفتند قوماندان امنیه با‌امر جنایی بصوب حادثه میرفتند ولی عساکر امریکایی‌بعد از یک برخورد لفظی بر انها فیر کرده قوماندان و امر جنایی را به قتل رسانده هفت نفر پولیس را نیزکشتند .

۲۰-- به تاریخ‌ ۷ دسمبر سال‌۲۰۰۸ قوای هوایی امریکا بر ولسوالی‌شاه ولیکوت کندهار بیک‌محفل عروسی بمباردمان کرده ۳۷ نفر را کشته و صدها تن دیگر را زخمی ساختند .

۲۱ -- در ۲۲ ماه اگست سال ۲۰۰۸ سپشل فورس امریکا بر یک قریه در ولسوالی شیندند هرات حمله هوایی کرده ۹۰ نفرراهالی را به شمول کودکان و زنان‌کشتند .

در همین ماه به اثر بمباردمان‌در ولایت نورستان ۴۸ نفر اهالی ملکی کشته شد . در شینوار ولایت ننگرهار نیزدرهمین ماه بر یک‌محفل عروسی بمبارد شده ۵۰ تن کشته شده بود .همچنان در ولایت کاپیسا نماز گذاران حین وضو در اطراف واتر پمپ مسجد مورد حملات هوایی امریکایی ها قرار گرفتند زمانیکه نماز گذاران بالای اجساد شهدا جمع شدند بار دوم مورد حمله هوایی قرار گرفته بسیار کشته و زخمی دادند

۲۲-- عساکر استرالیایی متحد امریکا در افغانستان در ماه می سال ۲۰۰۸ به تعداد ۴ زندانی افغان را در قفس یکجا با سگها انداخته بودند .

۲۳-- دراوایل سال ۲۰۰۸ طیارات امریکا‌‌ در ولسوالی ده بالای ننگرهار یک‌محفل عروسی را زیر بمباردمان گرفتند که به اثر ان‌۴۷ تن کشته شده‌ و ۹ تن زخم برداشتند . برای بررسی حادثه‌سناتور برهان الله معاون سنا در راس یک هئیت به محل فرستاده شد . موصوف در گذارش تائید کرد که محفل عروسی بمبارد شده است او گفت دست ها و پاهای قطع شده زنان را دیده است . او گذارش داد که عساکر امریکایی درب منزل یک ملا را با بمب منفجر کرده داخل منزل شدند ملا را با لت و کوب بسیار ظالمانه به قتل رساندند و پسر ملا را که گنگ بود وحشیانه لت و کوب میکردند و می پرسیدند بگو بمب کجاست مواد مخدر کجاست.

۲۴- به تاریخ‌۱۹مارچ سال ۲۰۰۸ در ولسوالی سنگین ولایت هلمند به تعداد ۶۰ تن از اهالی ملکی به قتل رسیدند .

۲۴-- به تاریخ۲۰‌مارچ‌۲۰۰۸ درولسوالی شاه ولی کوت کندهار در نیمه شب به اثر بمباردمان در دوخانه ۶ طفل و زن‌ به قتل رسیده دو تن دیگر زخمی سدند

توهین به مقدسات :

۲۵-- طبق خبر دهم ماه می سال ۲۰۰۵ صدای امریکا ، در زندان گوانتانامو مستنطقین امریکایی اوراق قرانکریم را در کمودها انداخته بالای ان اب کش میکردند . این عمل بخاطر انگیزش احساسات زندانی ها بود تا از انها اعتراف بگیرند .

۲۶-- روز ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۲ در پایگاه نظامی بگرام‌امریکایی ها ۳۰۰ جلد کتب دینی و قرانکریم را اتش زدند ، به اثر ان مردم به مظاهره برامدند به اثر فیر عساکر امریکایی بر تظاهر کنندگان‌۳۰ تن کشته و دهها تن زخمی شدند .

۲۷-- امریکایی ها در ولایت خوست به اطفال توپهای فتبال توزیع کرده بودند که در ان بیرق سعودی نوشته با کلمه طیبه چاپ شده بود .

این قطراتی از اوقیانوس جرایم جنگی امریکاست که باید مورد باز خواست جهانی قرار گیرد .