کوشش در جهت نجات از شر امپراطوری پولی امریکا!

ریچارد نیکسن رییس جمهور امریکا در سال ۱۹۷۱ رابطه دالر آمریکایی را با طلا قطع کرد یعنی در برابر دالر طلا داده نخواهد شد. علت آن از یکطرف جلوگیری از انفلاسیون در امریکا و از جانب دیگر برای جلوگیری از تقاضاهای روز افزون ممالک برای تبدیل دالرهای ذخیره شده خود به طلا بود.

به تعقیب آن در سال 1973رییس جمهور ریچارد نیکسن بعد از توافق با پادشاه عربستان سعودی، از سعودی خواست تا در بدل ضمانت امنیت سعودی از جانب آمریکا، عربستان سعودی نفت خودرا تنها به دالر آمریکایی بفروشد. به این ترتیب پطرو دالر بوجود آمد.

از این به بعد بسیاری از ممالک نوسان ارزش پول ملی خودرا به دالر آمریکایی وابسته نموده شروع به حفظ ذخایر اسعاری خود به دالر آمریکایی در بانک‌های آمریکایی و اروپایی نمودند که در حقیقت پشتوانه پولی و بانکی این کشورها را تشکیل می‌دهد.

به این حساب دالر امریکایی حیثیت پول ریزرف جهان را تشکیل داد و تمام معاملات تجارتی جهانی عمدتا به دالر آمریکایی صورت می گیرد. با سوء استفاده از این موقف امریکا هر زمان دلش خواست و به پول ضرورت داشت به چاپ دالر پرداخت و عواقب انفلاسیونی آنرا به سایر کشور ها که از دالر استفاده می‌کنند انتقال داد. در عین زمان امریکا سیستم جهانی پولی و بانکی و انتقالات پولی جهانی را با کنترول بانک جهانی و صندوق پولی بین‌المللی در قبضه خود قرار داد. اخیرا از چند سال به اینطرف با سوء استفاده از این موقف انحصاری، از این سیستم‌ها به طور اسلحه برضد سایر کشورها استفاده کرد (کیوبا، ونزویلا، عراق، سوریه، ایران، افغانستان، روسیه......) و هر وقت دلش خواست ذخایر پولی این کشورها را در آمریکا و اروپا منجمد و بالاخره دزدی کرد. کار تا جایی بالا رفت که دو رئیس جمهور که جرات کردند نفت خود ا به عوض دالر به یورو و طلا بفروشند، صدام حسین و معمر قذافی، هردو توسط امریکا کشته شدند.

با توجه به این حالت بسیاری از ممالک، حتی دوستان امریکا، از ترس از دست دادن ذخایر پولی خود شروع به خارج کردن ذخایر پولی خود از بانک‌های غربی کرده باندهای خزانه داری امریکا را فروخته در عوض شروع به خریداری طلا کرده اند و همچنان ذخایر طلای خودرا از بانک‌های آمریکایی خارج کرده یا خارج میکنند.

اخیرا عربستان سعودی رابطه نفت ودالر را تغییر داده در بدل فروش نفت خود پول‌های سایر کشورها مانند چین و هندوستان را نیز قبول می‌کند. در عین زمان امروز کشور های بریکس در نظر دارند تا یک پول مشترک جدید ایجاد کنند تا در معاملات تجاری از آن در جهان استفاده شود بدون آنکه خطر قبض و منجمد شدن آن توسط آمریکا موجود باشد. قرار است تعداد اعضای بریکس از پنج به بیست عضو افزایش یابد که بیش از نیم نفوس جهان و بیش از نیم معاملات تجاری جهانی را در بر خواهد گرفت.

به این ترتیب چهره واقعی امپراطوری سیاسی-نظامی-پولی امریکا برای تمام مردم جهان واضح گردیده جهان شروع به خاتمه دادن به هژمونی انحصاری سیستم پولی غرب نموده اند و می‌خواهند خودرا از شر آمریکا و دالر آمریکایی نجات دهند!