عبدالقیوم میرزاده

واصف باختری سرتاج ادبیات کشور جاودانه شد

هلند، ۲۳ جولای ۲۰۲۳

 

فرزانه مردی از تبار ادب، فرهنگ، فلسفه، تاریخ و سرتاج ادبیات دری به جاودانگی پیوست و جامعهٔ فرهنگی کشور را به ماتم نشاند.

استاد محمد شاه ثابت مشهور به واصف باختری متولد سال ۱۳۲۱‍ خورشیدی در شهر مزار شریف بتاریخ بیست و نهم سرطان سال ۱۴۰۱ مطابق بیستم جولای۲۰۲۳  در یکی از شفاخانه های ایالت کالیفرنیای امریکا وفات کرد.

 لحظات بعد از وفات این ابر مرد سخن و ادب منیژه باختری دخترش در صفحهٔ فیسبوک خویش چنین نوشت:  «استاد واصف باختری پدر ما، پیر ما، دانای ما، جان ما، جهان ما دیشب به ابدیت پیوست. در روزهای پایینی عمرش برایش لالایی و شعر خواندیم و دست‌های رنجورش را نوازش کردیم. زنده‌گی او چونان بزرگ بود و یاد او چنین باشکوه است که مرگ وامدار او خواهد ماند تا هنوز تا همیشه.»

مرگ این شخصیت متبارز ادبی واقعاً ضایعهٔ بزرگیست در جامعهٔ فرهنگی افغانستان.

استاد واصف باختری از نادر دانشمندان حوزهٔ ادبیات کشور ما بود که همه دانشمندان، ادیبان، شاعران، فرهنگیان و استادان به او احترام خاص قایل بودند و هستند.

استاد واصف باختری این سرتاج شعر و ادب دری تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مکاتب شهر مزارشریف و تحصیلات عالی را در پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل به اتمام رسانیده و بعد از ختم مؤفقانهٔ تحصیل در بخش تألیف و ترجمهٔ وزارت معارف افغانستان ایفای وظیفه میکرد. موصوف در سال ۱۳۵۳ برای ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ آموزش و پرورش شامل پوهنتون کلمبیای امریکا گردیده بعد از ختم مؤفقانه دورهٔ ماستری بوطن بازگشت و تا سال ۱۳۵۷ در وزارت معارف بوظیفهٔ خویش ادامه داد و در سال ۱۳۵۷ از جانب دولت وقت زندانی گردید. بعد از رهایی از زندان از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۱ در سمت های مختلف اتحادیهٔ نویسندگان افغانستان، مدیر مسئول مجلهٔ ژوندون، همچنان عضوء کادر رهبری بنیاد فرهنگ افغانستان، کانون حکیم ناصر خسرو بلخی، شورای مرکزی انجمن فرهنگی خوشحال خان خټک و عضوء هیئت رئیسهٔ اتحادیهٔ خبرنگاران افغانستان کار های مؤثر برای ارتقای  ادب و فرهنگ افغانستان انجام داده است.

او در جریان بیشتر از چهار دهه کار، پیکار، تحقیق و سرایش نقش و مقام پیشوایی و رهنما را در میان دو نسل از ادیبان، سخنوران و شاعران کشور ما حایز گردیده است. 

از واصف باختری صد ها مقالات ادبی چون درنگ ها و پیرنگ ها، گوهر نخستین شیوه و تحلیل کار کردی ، سر گذشت رازناک مقوله ها، باز گشت به الفبا، نردبان آسمان و‌جستارهایی در باب شناخت و پند نامه نوشیروان ، گزارش عقل سرخ ، فردوسی در قلمرو فلسفه ، نیم نگاهی در باره عروض، ژان پل سارتر، اسپینوزا، ژاک دریدا و صد های دیگر در مطبوعات کشور به چاپ رسیده است و همچنان  مجموعه های شعری « و آفتاب نمی میرد، دیباچهٔ در فرجام، در استوای فصل شکفتن، از میلاد تا هرگز، مویه های گمشدهٔ اسفندیار، از این آئینهٔ بشکستهٔ تاریخ، شعر پنج ضلعی آزادی و دروازه های بستهٔ تقویم» و آثار تحقیقی ادبی چون « سرود و سخن در ترازو، نردبان آسمان، گزارش عقل سرخ از این سخن پرداز ادیب و شاعر اقبال چاپ یافته است.

روان این فرزانه مرد ادب و فرهنگ کشور ما شاد، یاد واره ها، خاطرات و گنجینه های ادبی اش در حوزهٔ ادبیات زبان و فرهنگ کشور جاودانه راهنما می ماند.