سیاستگران اواره دیار غربت دچارالزایمر مغزی شده اند

۱۴۰۲/۱۱/۲۵

خبری در مطبوعات به نشر رسید که تنی چند به اصطلاح نخبگان افغانستان در خارج نامه ای به مجلس سنای امریکا فرستاده و از ان تقاصای فشار برای بهبود وضعیت در افغانستان را کرده اند .

این نخبگان خود ساخته شبکه تلویزیونی لندن -- واشنگتن بنام افغانستان انتر نیشنل مبتلا به فراموشی ذهنی (الزایمر ) شده اند و از یاد برده اند که :

-- سنای امریکا ۴۵ سال قبل در اتاق s104 طرح جهاد خونین افغانستان را ریخته و به رئیس جمهور وقت سپرده بودند .

-- عده ای از سناتوران گروپی بنام ( رگ‌زنان ) ساختند و گفتند جنگ تا اخرین افغان را ادامه میدهند .

-- چند تن دیگر گفتند امریکا در ویتنام ۵۰ هزار کشته داد و شوروی در افغانستان ۱۵ هزار شوروی ها ۳۵ هزار دیگر از ما مقروض اند و این انتقام را در سرزمین افغانستان باید از ایشان گرفت .

-- همین امریکای مار زخمی که با خروجش ۹ پایگاه نظامی ( طبق پیمان استراتژیک با افغِانستان ) را از دست داد ، سناتورانش هنوز هوس رسیدن مجدد به پایگاه بگرام را رسمآ اعلان‌میکنند .

-- از همین سنای که در جنایات جنگی اسرائیل علیه فلسطینی ها حمایه گر و پشتیبان بایدن است چرا بار دیگر برای تعین سرنوشت مردم افغانستان طلب استعانت گردد .

جنابات ۲۰ ساله جنگی را فراموش کرده اند ، این حالت یا درماندگی است یا بجا کردن حق ولینعمت برای کشوریکه به افغانستان خون و وحشت وویرانی اورده بود .

در جهانیکه معروض بیک جنگ سرد جدید است روی به سنای امریکا اوردن موضع گرفتن به نفع قطب جنگسالار جهانی است که دور نمای ان همان تداوم بحران ، جنگ و تروریسم چیز دیگر نمیباشد .

گرچه سازمان ملل متحد در حل منازعات ناکام است اما ابرو مندانه تر می بود تا بجای سنای امریکا تقاضای این فشار در بحبوحه کنفرانس دوحه از ان موسسه صورت میگرفت .