دکتور نوراحمد خالدی

حقایق اقتصاد آمریکا که از دید فرد عادی پوشیده است!

هفته گذشته کانگرس آمریکا و رئیس جمهور بایدن بسته صد ملیارد دالری کمک نظامی آمریکا را تصویب کرد که ا ز آن جمله 61 بلیون به اوکرایین و 8 بلیون برای تایوان منطور شده است.

این مقدار پول از کجا تمویل میگردد در حالیکه دولت امریکا این مبلغ را در بودجه خود ندارد؟ تعجب خواهید کرد اگر بدانید که معادل این مبلغ وزارت خزانه داری امریکا پول دالر کاغذی و مجازی بدون پشتوانه چاپ وخلق میکند! یک شاگرد اقتصاد خواهد گفت بدون افزایش تولید در امریکا این مقدار نشر پول بی پشتوانه سبب انفلاسیون عظیم خواهد شد و قیمت‌های مواد چند بار افزایش خواهد یافت! درست است در هر کشور دیگر در جهان در این حالت سبب انفلاسیون می‌گردد. اما نه در امریکا؟ چرا؟ برای اینکه آمریکا انفلاسیون خودرا به سایر کشورها صادر می‌کند! چگونه؟ طوریکه امریکا ضروریات مواد استهلاکی مردم خودرا با دالرهای بی پشتوانه از خارج وارد میکند، و چون تجارت خارجی دنیا اکثرا با دالر آمریکایی انجام می یابد افزایش مقدار دالر سبب کاهش ارزش دالر و افزایش نرخ تکتانه بانکی شده سایر ممالک که دخایر اسعاری آنها به دالر آمریکایی است ضرر نموده بار انفلاسیون داخلی امریکا را بدوش می‌کشند.

بعد از آنکه امریکا در زمان نکسن در بدل حمایت امنیتی از سعودی فروش نفت را در بدل دالر آمریکایی بالای عربستان تحمیل کرد، مقام دالر به مثابه سعر ریزرف در جهان افزایش یافت و کشورها ذخایر اسعاری خودرا به دالر آمریکایی انجام دادند. اما با استعمال روز افزون دالر به حیث یک اسلحه برضد سایر کشورها و بخصوص با منجمد کردن و دزدی ذخایر اسعاری ممالک مختلف مانند افغانستان، ایران، و اخیرا روسیه، ممالک جهان می کوشند استفاده از دالر را در تجارت خارجی خود محدود کنند. صدام حسین در عراق و قذافی در لیبیا کوشیدند نفت خودرا به یورو بفروشند که به قیمت جان آنها تمام شد. حالا کشورهای عضو بریکس می‌کوشند برای دالر عوضی خلق کنند تا از شر زولانه دالر بر پاهای اقتصاد خود رهایی یابند.

اما این بار مقدار افزودن صد بلیون دالر مزیدبه مقدارقرضداری امریکا، باهشدار دهی رییس ای ام اف و روسای بزرگترین بانکهای امریکا، (صد هزار ملیون دالر) بالاتر از توان اقتصادی آمریکا است! چرا؟ برای اینکه آمریکا مجبور است معادل صد بلیون دالر قرض کند با فروش اسناد بهادار خزانه داری. سطح قرضداری دولت امریکا به 34 تریلیون دالر ( 34 هزار بلیون یا ملیارد دالر) رسیده است در حالیکه تمام ارزش تولید ناخالص داخلی سالانه امریکا 28 تریلیون دالر میگردد. یعنی امریکا معادل 128 فیصد تمام تولید داخلی خود قرضداراست. تنها پرداخت تکتانه یا سود سالانه قرضداری در بودجه دولت امریکا به هزار بلیون دالر می رسد یعنی بالاتر از تمام بودجه نظامی سالانه امریکا که 860 بلیون دالر می باشد. تا کنون دولت امریکا قادر بوده سود سالانه قرضداران خودرا پرداخت کند. اما رئیس آی ام اف هشدار داده که خطر آن موجود است که امریکا این بار نتواند پرداخت کند و به افلاس مواجه خواهد شد زیرا بودجه دولت امریکا از مدرک عواید داخلی بیش از این ضرفیت را ندارد و با فروش روز افزون اسهام اوراق بهادار خزانه داری امریکا توسط چین و سایر کشورها ارزش این اسهام هم سقوط خواهد کرد و میزان انفلاسیون داخلی امریکا نیز بالا خواهد رفت.

نوراحمد خالدی