آواهای برامده از چند گلون

 از پس از سه سال باهم هماهنگ میشود

در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۱ :

-- شورای نظاری ها و جمعیتی ها در پای برج ایفل در پاریس اعلان کردند که " ماهم از طالبان انتقام میگیریم داعش هم ، ما هم خراسان میخواهیم داعش هم ، مقاومت متشکل از تاجکهاست داعش هم در مناطق تاجک نشین فعالیت دارد پس چرا داعش را بررسمیت نشناسیم .

-- محقق هم گفت اگر خوستهای شان براورده نشود راهی جز همکاری با داعش ندارند .

-- در همین ماه سال ۲۰۲۱ وزارت عدلیه امریکا مجوز فعالیت دفتر به اصطلاح مقاومت را در امریکا صاد ر کرد.

-- قصر سفید و وزارتهای دفاع و خارجه امریکا افغانستان را مرکز فعالیت تروریستی منجمله داعش اعلان نمود .

قوماندانی سنتکوم پیوسته از تهدید داعش از طریق افغانستان نام میبرد .

-- جمعبندی این گفته هارا زلمی خلیلزاد چنین بیان کرده بود " امریکا در افغانستان کارهای ناتمام دارد " .

مراجع نظامی -- استخباراتی پاکستان نامی از داعش نمی برند ولی در مورد حوادث تروریستی در خاکش افغانستان را دخیل و ملامت میدانند . انها مانند ۷۶ سال کارزار تبلیعاتی هند و افغانستان را علیه خود شان همدست میگویند . درانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان اتهام زد که هند ۳۵ ملیارد رو پیه از طریق طالبان افغانسنان به تی . تی . پی. میدهد ( انچه انرا از لحاظ عقیدتی نمیتوان قبول کرد ) .

-- مولانا فضل الرحمن افشا کرد که سی هزار پاکستانی در جنگ علیه امریکا در افغانستان سهیم بودند ( اشاره ای به حضور انها در افغانستان ) .

-- خبر انتقال داعش به تاجکستان نیز جزء مساعی برای بی ثباتی کشور است .

پس از دو سال و شش ماه شناخته شده های حوادث بیش از چهل سال افغانستان از واشنگتن تا اسلام اباد باب تروریستی دیگری را بنام داعش در افغانستان میگشایند که در نخستین برامد های سال نو افغانستان در چندین نقطه تباز کرده است .

نتیجه اینکه افغانستان فراموش نشده است اما با تاسف که همانند سالهای گذشته مورد توجه تروریسم‌قرار دارد و حامیان ان روزی هم از صدور تروریسم و تبلیع بزرگ نمایی ان غافل نمیباشند .

این بار بدخشان را هدف قرار داده اند ولایتی که پس از سالها موجودیتش در جغرافیای افغانستان حیثیت استراتژیک پیدا میکند و پروژه مورد توافق دهلیز واخان میان چین و افغانستان خار چشم پاکستان و امریکا میباشد . اینها آغاز از منطقه تاجک نشین تحت پوشش فعالیت داعش تا مزارع تریاک را اماج ناکام سازی پروژه مهم اقتصادی دهلیز واخان غرض بی ثبات سازی اوضاع دران ولایت قرار داده اند تا افغانستان را از خود بسندگی راههای ترانزیتی باز دارند .

وضعیت اغاز شده از ماه دوم‌ سال نو نشان دهنده گسترش نا امنی ها در مناطق دارای اهمیت سیاسی -- اقتصادی میباشد .

با احساس خستگی از جنگ و نا امنی و تروریسم انهم در چنین وضعیت حساس مردم خواهان برخی نو آوری ها و بروز تغییرات ماهوی و ساختاری میباشد که باید عملی گردد .