معمای داعش خراسان

به  سناریوی۲۳ سال قبل ۱۱ سپتامبر شباهت میرساند

در حادثه ۱۱ سپتمبر پیلوتهای امریکایی عربی الاصل طیارات امریکا را از میدان هوایی امریکا پرواز داده اهدف شانرا در داخل امریکا مورد حمله قرادادند ، گفتند انها اعضای القاعده بودند ، کوماندوهای امریکا رهبر القاعده را در ایبت اباد پاکستان طی یک عملیات ویژه به قتل رساندند . در بدل هردو عملیات ویژه ( امریکا و پاکستان ) افغانستان متهم به تروریسم گردید و ۲۰ سال تحت اشغال درامد که شرح مصیبتهای ان در کتابها ، رساله ها ، روزنامه ها و مطبوعات صوتی و دیداری بسیار گفته شده است .

حالا پروژه داعش ورد زبان مطبوعات و استخبارات غرب و امریکا قرار دارد ، شش ماه قبل استخبارات و نظامی های امریکا گفته بودند که طی شش ماه اینده داعش قادر به اجرای عملیات تروریستی میشود ، این عملیات در ایران اجرا شد و گفته شد اتباع تاجکستان در ان سهیم بودند ، در کندهار صورت گرفت و ادعای سهم تاجکستانی ها در ان وجود داشت ، در ماسکو اجرا شد و پوتین اعلان کرد که اتباع تاجکستانی ان عملیات تروریستی را اجرا کردند ، تازه ترین خبر اینکه در امریکا عده ای به نام داعشی دستگیر شدند که شش تن ان ها اتباع تاجکستان اند . اما بازهم افغانستان نقطه مرکزی تبلیغات امریکا و دستیارش پاکستان در مورد فعالیت داعش قرار گرفته است .

امریکایی ها از اجرای عملیات مشترک با نظامی های پاکستان در مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان برای سرکوبی قومانان های داعش خبر داده اند ( داعشی که موجد ان خود امریکا است ) ، این عملیات باید نوعی مانور نظامی مشترک هردو کشور در نزدیکی سرحدات افغانستان تلقی گردد که تهدید علیه افغانستان زیر پوشش داعش به منظور حضور استخباراتی درین مناطق بوده میتواند .

تاجکستان ائینه ۴۵ ساله فعالیت استخباراتی و نظامی امریکا در سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان را پیش خود بگذارد و از ان‌درس عبرت بگیرد ، تاجکستان نمیتواند برای امریکا ارزش و مقام پاکستان را کمایی کند زیرا پاکستان از تاسیس تا حال مهد و پرورشگاه تروریسم به نفع انگلستان و امریکا بوده تاسیس ان روی استراتژی تشنج و بحران و ضربه به افغانستان و هند و از طریق افغانستان به اتحاد شوروی وقت بود ، تاجکستان جزء جمهوری های سوسیالیستی اتاحد شوروی بود .

تاجکستان عضو شانگهای است ، عساکر روسی در انجا حضور دارد ، هدف داعش خراسان افغانستان ، ایران ، هند ، فدراتیف روسیه و چین اعلان گردیده است ، رهبران دوشنبه این موقعیت کشور شانرا در نظر داشته فریب امریکا و وعده های انرا نخورند .

هویت سازی تاجکی در افغانستان کثیر الملیتی و کثیر القومی را بر بنیاد افراطیت داعش خراسان در استراتژی اش نداشته باشد که این افت دامنگیر خودش میگردد و منطقه را به بلای فعالیتهای تروریستی گیر می اندازد و سائر جمهوریتهای اسیای میانه از ان اسیب میبیند . روسیه ایکه تحمل داعش در سوریه را نداشت در تاجکستان هرگز نمیداشته باشد . انتقال خانواده های داعش به تاجکستان سر اغاز پروژه کلان غرب و امریکا برای افغانستان و اسیای میانه و چین و روسیه بوده تاجکستان ارام و با ثبات را به تدریج به نا ارامی و بی سباتی می کشاند . بهانه علیه افغانستان است اما اثرات ان منطقه وسیعی از سیکیانگ چین تا ترکمنستان و ایران و ماسکو را در بر میگیرد .