ــ 

ــ آنچه «افزوده تکاملی» بر نیاز های «تنازع بقایی» بشر افـزود

ــ «حافظه تاریخی» گمشده به آدمی باز گردانیده میشود!

  ــ نمی‌خواهم که دیگر یک انسان باشم!

ــ افزودهء تکاملی؛ که بشر را بیمار کرد!

ــ آیا کرونا؛ بشر را به گونه ای؛ گرفتار «تنازع بقا» مبدل خواهد کرد؟

ــ  آدمی؛ محتاج خودشناسی و جهانشناسی در «تنازع بقا»

ــ کُرُونا؛ ذرهِ عالمگیر که جهانبینی و جهانشناسی ما را دگرگون میکند!

ــ والاترین داد و دهش فرهیخته گان زمان به همنوعان هم عـصر

ــ اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ!

ــ ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم!

ــ تمدن سرمایه ؛ محیط زیست ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند

ــ دونالد ترامپ؛ خشمگین شد؛ یا سیاست ورزی کرد؟

ــ «ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد!

ــ چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟!

ــ از «نظام اسلامی» تا «۲۱ درس برای قرن ۲۱»

ــ «نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟!

ــ یک اندیشه بلند با برش احتجاجی الماسی

ــ برگ سبز تحفه درویش …!

ــ انسانیت شاید هنوز …! ؟…

ــ جبر زمان کهکشان را بهم میریزد تا چه رسد به باور!

ــ بیا سنگ ها را به شیشه ها عاشق کنیم!

ــ در نور سرخ تجربت شش هزار سال؛

ــ شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟

ــ سرودی برای افغانستان

ــ پرواز با پری آرزو ها ، بر بلندای ابرها و آسمانها !

ــ اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟

ــ استراتیژی امریکا در افغانستان یا استراتیژی افغانستان و امریکا!؟

ــ نامهِ سرگشاده به دونالد ترامپ و سران ایالات متحده امریکا

ــ اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟!

ــ «۶۰ فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!»

ــ یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست!

ــ اساس « تکفیر» در اسلام از « اسراییلیات » ناشی میگردد

ــ ما موجودات کدامین اسفل السافلین ایم ؟

ــ شبح قصاوت کلیسای قرون وسطی بر سر مومنان اسلام

ــ  «هر جا؛ این افراد را دیدید؛ بکُشید» )نقدی از ناگزیری و فشار مسئولیت (

ــ حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت        قسمت اول         قسمت دوم    

«ــ  مناظره پیرامون « حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان

ــ شبح هلوکاست؛ بر سرِ مسلمانان در گردش است

ــ اشکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی      بخش اول        بخش دوم و پایانی

ــ دونالد ترامپ؛ «کودک» سر سفید یا اسطوره خاکستری؟

ــ طرح پیشنهادی ايجاد اکادمی تحقيقات معارف اسلامي و انسانی  

ــ اکثر مساجد ما ؛ فکر افراطی پخش میکنند !

ــ چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟

ــ « گناه اولیه » آدمی ؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد ؟ بخش اول       بخش دوم و پایانی

ــ استوپیدیای روز مرگ ، ساتی و مرده هراسی !

ــ منزل هایی که آدمی فروتر از حیوان است !

ــ میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما!

ــ انها که پاک میبرند و آنه که پاک می بازند !

ــ حج و قربانی ؛ در «جاهلیت»  قدیم ودر جاهلیت جدید !

ــ کودکان حال ؛ و سرنوشت آینده ملت و بشریت !

ــ احمد کلنگی و « همنشینی به از کتاب » طلبیدن ؟!

ــ ادامه پرشکوه مبارزات و قربانی های مردم افغانستان

ــ نماد « قدرت زنان » در برابر زبونی مردک های ناانسان!

ــ جدید ترین دین دنیا ؛ بی دینی است یا سکولاریسم ؟؟!

ــ « جعبه سیاه » دین و سخن ؛ در روی زمین ؛ پیدا شد !

ــ روزه از جا های نا منطبق ؛ به مکه ؛ باز میگردد !

ــ قرآن و سوال روزه و حج غیر عرب زبانان !؟

ــ غلط و غلو مردود است حتی پس از ۱۴۰۰ سال

ــ ملا اختر منصور قهرمان قهرمانان پاکستان !!

ــ به دنیا هرچه کار زشت ـ برای رفتن به بهشت !!

ــ خودت را بشناس ؛ دشمنت را بشناس ؛ در صد جنگ ؛ پیروزی

ــ نیم اسلام رسمی و عملی ؛ « اسراییلیات » است ؛ اسراییلیات !

ــ چگونه « فرهنگ و تمدن اسلامی را ، زیرو رو کنیم ؟ »

ــ بایدتمام داشته های فرهنگی و تمدن اسلامی را زیر و رو میکنیم !

ــ با نصر ابوزید و « اصلاح اندیشه اسلامی » اشنا شوید !

ــ شهکار بیداد گرو معرفت بخش سینمای هند

ــ « کودک ها ؛ باید نسبت به آدم بزرگ ها گذشت داشته باشند !! »

ــ ما و معمای اسلام و جهاد و طالب و داعش ؟!

ــ ایا انسانیت؛ زایل و بربریت ؛ حاکم میشود ؟؟

ــ بربریت آفریده متولیان « تمدن انسانی !! »

ــ فتح الله گولن و « جنگ بربریت با تمدن انسانی »

ــ ایا اسلام ؛ توحش « جنگ با کل جهان » است !؟

ــ مسلمانان در آستانه هلوکاست وترو خشک سوختن !

ــ مصیبت اسلام ؛ متولیان نابخرد و مغرض است تا قران !

ــ تنها روش اسراییلیات وسفسطه های ضد قرآنی !؟

ــ طالبان و بن لادن و لشکر طیبه ؛ قهرمانان پاکستان !!!

ــ اسلام ؛ جنگ « هفتادو دو ملتی » از ندیدن حقیقت !

قسمت اول       قسمت دوم

ــ جغرافیای قرآن و مفاهیم « جهان » و عالم و « ناس »

ــ حاجی صاحبان را ؛ خدا زد یا شیطان ؟!

ــ نه دین ستیزی و دین گریزی ؛ که دین شناسی خلاقانه !

ــ نامه وارده: اسلام از اول پر از جنجال بوده !

ــ «خلاق جهان »ئو «بنده محوری» کتاب هایش

ــ «ماموریت داریم که با مردم به قدر عقل شان سخن گوییم !»

ــ « با چه زرنگی ؛تخریب اسلام »

ـــ آگاهی ؛ قدرت است از جمله قدرت در برابر پاکستان !

ــ ۱۵ دیدگاه وزین بر نوشتار « روزه،عنعنه ماقبل عصر… »

ــ همه پرسی به بهانه یک نامه مهم

ــ روزه ؛ عنعنه ماقبل عصرکار « اجتماعی شده » است !

ــ « زیارت» های استحمار عرب و استعمار انگلیس در « ملت شهید پرور…»

ــ بربریت: در بوسه چرچیل ؛ تا خطبه ملا نیازی

ــ تراژیدی ۲۸ حوت ؛ عقبه کمتر از موتر بم انتحاری ندارد

ــ پخته را « آتش » میسوزاند یا « خدا »

ــ مسلمانان از اعتلا « دوران طلایی تمدن » تا سقوط در قعر « عصرتاریکی» و توحش

بخش یکم  بخش دوم    بخش سوم    

ــ بدبختی ها در اسلام از جهالت است

ــ رساله « ایا احکام قرآن ؛ تابع زمان و مکان هست ، نیست

 ــ حقوق بشر و حقوق شهروندی؛ هیچ ربطی به اسلام ندارد !

بخش اول       بخش دوم

ــ جوانان افغانستان ، علیه پیر سالاری و جوانمرگی آگاهانه و متحدانه به پا خیزید!

قسمت اول قسمت دوم   قسمت سوم    قسمت چهارم     قسمت پنچم

ــ حقوق بشر و حقوق شهروندی؛ هیچ ربطی به اسلام ندارد !

ــ از یک حج اکبر؟ تا صد و صد ها حج اکبر

ــ توهین شنیع به خاطره غازی امان الله و شعور مردم افغانستان

ــ وضعیت ج.انان درافغانستان وحشتناک است .

ــ  پیش زمینه های «انسانیت» دررده های تکامل عالم حیوانی

ــ زیر پوست نازک انسان؛ رسوبات سه میلیارد سال...   

ــ بالاخره؛ «انسانیت» هست، نیست؟!  

ــ ضرورت حادِ رستاخیز برای احیا و اعتلای «انسانیت»