مختصر تشکیل دولت صهیونستی اسرائیل در شرق میان

 

در سال ۱۸۳۸ پالمرستون وزیر خارجه انگلستان در شهر اورشلیم قونسلگری انگلیس رابه منظور حمایت از یهودی های فلسطین باز کرد . از همین سال بر اسکان یهودی ها در فلسطین شدت داده شده وزیر خارجه دیگر انگلیس بنام بالفورد اعلامیه ای صادر کرد که در ان از وطن یهودی های فلسطین نام برد .

بعد از تجزیه امپراطوری ترکیه عثمانی ،اداره سرزمین فلسطین بدولت انگلستان سپرده شد . انگلیس در سال ۱۹۴۷ همان سالیکه نیم قاره هند را ترک گفت و دولت پاکستان را به میان اورد اعلان کرد که از سرزمین فلسطین خارج میشود ، در ان تاریخ طرح تقسیم فلسطین بدو دولت یهودی نشین و فلسطین نشین را ریخته از ملل متحد تقاضا کرد تا به این مشکل رسیدگی کند . مجمع عمومی ملل متحد که در ان امریکا و انگلستان نقش بلندی داشتند طرح تقسیم فلسطین بدو بخش را طی قطعنامه (۱۸۱) ان مجمع به تصویب رسانیده تقسیم را به شکل ظالمانه اینطور عملی ساخت :

۵۶ فیصد اراضی فلسطین به یهود داده شد در حالیکه یهودی ها ۶ فیصد این سر مین را در اختیار داشته و ۳۰ فیصد نفوس انرا تشکیل میدادند . در کشور یهودی پیشنهاد شده ، یهودیان در اقلیت بودند ۴۹۹۰۲۰ نفر یهودی در مقابل ۵۰۹۷۰۹ نفر عرب و در کشور عرب پیشنهاد شده تنها ۹هزار یهودی در مقابل ۷۵۰ هزار عرب وجود داشت .

به تاریخ ۴ می سال ۱۹۴۸ انگلیس سرزمین‌فلسطین را ترک کرده اژانس یهود بر حق تاریخی یهود و قطعنامه (۱۸۱) مجمع عمومی ملل متحد اتکاء کرده دولت یهودیان را بنام اسرائیل درین منطقه اعلان کرد .

دولت تشکیل شده اسرائیل مانند پاکستان نو تشکیل از حمایت بیدریغ امریکا و انگلستان برخوردار بود و هست .

مظالم اسرائیل طی ۷۶ سال بر مردم فلسطین ادامه دارد ، قسمتهای از خاکهای کشور های عربی را بخود ملحق ساخته است خونین ترین عملیاتهای نظامی را بر مناطق فلسطینی ها اجرا میکند. قتل عام کمپهای صبرا و شتیلا نمونه ان است و اکنون طور جنون زده به بمباردمان ها علیه مردم بیگناه آغاز کرده سوریه را تهدید و بمباردمان میکند اما هیچ مرجعی برین وحشیگری که گویا عکس العمل دربرابر گروه حماس است اما بیشترین ضربه را غیر نظامی ها می بینند عکس العمل نشان نمیدهد .

اسرائیل رهبر حماس شیخ یاسین رمضان را در یک حمله تروریستی هوایی که بعد از ادای نماز صبح از مسجد سوار با ویلچیر خارج میشد به قتل رسانید. او از هردو پا فلج بود .

قطعنامه ملل متحد برای تشکیل دولت فلسطین لا اجرا باقیمانده است