اعلامیه حزب وطن

در مورد اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان

مهاجرت ها و بی جا شدن ها سال هاست که به یک پرابلم بزرگ و قابل تعمق نه تنها برای کشور ما بلکه تمام دنیا مبدل گشته است. جنگ و بی امنیتی و مشکلات اقتصادی یکی از دلایل عمده برای مهاجرت افغان ها به کشور های دور و نزدیک گردیده است .

در این اواخر حکومت پاکستان مهاجرین افغان را وسیله تبلیغات سیاسی گردانیده و زیر نام بی امنی در پاکستان، دست به زندانی ساختن و اخراج اجباری هزاران پناهجوی افغان بدون در نظر داشت اسناد قانونی بودوباش شان در پاکستان، زده است. پولیس با قصاوت و بی رحمی به ضرب و شتم پناهجویان پرداخته و با تحقیر و توهین باز داشت کرده وجبرآ از کشور اخراج می نماید.

حزب وطن این عمل حکومت پاکستان را خلاف تمام نورم های قبول شده ی پناهنده‌گی و متباین اعلامیه جهان حقوق بشر و کانوانسیون جهانی در مورد حقوق مهاجران دانسته، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و مراجع مدافع حقوق و آزادی های پناهجویان می طلبد که از حکومت پاکستان و مقامات رسمی این کشور بخواهند تا از اخراج اجباری و غیر قانونی پناهجویان افغان بپرهیزند.

نا گفته نباید گذاشت که زمانی  کشور های همسایه مانند ایران و پاکستان با بهره برداری سیاسی و اقتصادی از حضور پناهجویان افغان در کشور های شان کمپ های بزرگ پناهجویان را بر پا و با سرباز گیری از میان انها برای شعله ور نگهداشتن اتش جنگ در افغانستان، استفاده سو کرده اند. اکنون از وجود بقایای همان مهاجرین خلاف تمام مقررات بین المللی استفاده معکوس می کنند.

حزب وطن یک بار دیگر از تمام نهاد های مدافع حقوق مهاجرین، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کانوانسیون های بین المللی در مورد حقوق و ازادی های مهاجرین مصرانه می طلبد که بر دولت پاکستان فشار بیاورند و مانع اخراج اجباری مهاجرین افغان و پامال نمودن حقوق و ازادی های شان شوند.

 ریاست هئیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن