چرا جوانان در اروپا

به بنیاد گرایی دینی و بویژه بنیاد گرایی اسلامی کشانیده میشوند؟

پدیده‌ی کشیده شدن جوانان در اروپا به بنیادگرایی دینی و به‌ویژه بنیادگرایی اسلامی موضوعی پیچیده و چند وجهی است که تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی قرار دارد. تحلیل این مسئله نیازمند بررسی عوامل متعددی است که در ادامه بطور نهایت کوتاه به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود:

هویت و جستجوی معنا

بسیاری از جوانان به دنبال هویتی معنادار و جایگاهی مشخص در جامعه هستند. در جوامع غربی، جوانان مهاجر یا از نسل‌های دوم و سوم مهاجرین ممکن است با مشکلات هویتی مواجه شوند. آنان گاهی احساس می‌کنند نه به طور کامل به فرهنگ کشور میزبان تعلق دارند و نه به فرهنگ کشور مبدأ. بنیادگرایی دینی می‌تواند به عنوان پاسخی به این نیاز به هویت و معنا تلقی شود.

اسلام هراسی و بیگانه ستیزی

بیگانه ستیزی و نژادپرستی در پوشش اسلام هراسی در اروپا می تواند منجر به انزوا و خشم در بین مسلمانان شود و برخی را به سمت افراط گرایی سوق دهد.که البته احزاب راست افراطی اروپایی بیشتر در این آتش افروزی دخیل اند.

نابرابری اجتماعی و اقتصادی

جوانانی که در جوامع به طورحاشیه‌ای زندگی می‌کنند و با تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند، ممکن است احساس بی‌عدالتی کنند. این نابرابری‌ها و محرومیت‌ها می‌تواند آنان را به سمت گروه‌های بنیادگرا سوق دهد که وعده‌ی عدالت و برابری را می‌دهند.

تأثیر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها

شبکه‌های اجتماعی و اینترنت نقشی مهم در جذب جوانان به سمت بنیادگرایی ایفا می‌کنند. گروه‌های بنیادگرا از این پلتفرم‌ها برای انتشار ایدئولوژی‌های خود و جذب نیرو استفاده می‌کنند. پیام‌های احساسی و وعده‌های جذاب می‌توانند جوانانی را که در جستجوی معنا و عدالت هستند به خود جلب کنند.

احساس بیگانگی و انزوا

احساس انزوا و بیگانگی از جامعه می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای پیوستن به گروه‌های بنیادگرا باشد. جوانانی که در جامعه‌ی خود احساس تعلق نمی‌کنند، ممکن است در گروه‌های بنیادگرا احساس همبستگی و تعلق پیدا کنند.

پاسخ به بحران‌های شخصی

بسیاری از جوانان که با بحران‌های شخصی، مانند مشکلات خانوادگی، ناتوانی در یافتن شغل مناسب یا مشکلات روانی مواجه‌اند، ممکن است به گروه‌های بنیادگرا روی بیاورند که به آنان هدف و مسیر جدیدی ارائه می‌دهند.

نقش ایدئولوژی و تبلیغات مذهبی

گروه‌های بنیادگرا از تبلیغات مذهبی استفاده می‌کنند تا جوانان را به سمت خود جذب کنند. آنان از تفسیرهای خاصی از دین استفاده می‌کنند تا جوانان را قانع کنند که بنیادگرایی راه درست و معنوی برای رسیدن به سعادت است.

تأثیرات جهانی و سیاسی

عوامل جهانی مانند جنگ‌ها، ناآرامی‌های سیاسی و تبعیض‌های بین‌المللی نیز می‌توانند نقش مهمی در رشد بنیادگرایی داشته باشند. جوانانی که احساس می‌کنند مسلمانان در جهان تحت ستم هستند، ممکن است با پیوستن به گروه‌های بنیادگرا به دنبال جبران این بی‌عدالتی باشند.

نتیجه‌گیری

کشیده شدن جوانان در اروپا به بنیادگرایی دینی نتیجه‌ی ترکیبی از عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. برای مقابله با این پدیده، نیاز به رویکردهای جامع و هماهنگ در سطوح مختلف جامعه وجود دارد، از جمله افزایش فرصت‌های اقتصادی، تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقاء آموزش و آگاهی‌بخشی و مبارزه با تبعیض و نابرابری.

از شعبه نشرات و اطلاعات حزب وطن