ــ مکثی بر زن بارگی امیرحبیب الله خان وخموشی روحانیت متنفذ 

ــ سرورجویا، وطن پرست فراموش شده

ــ اعطای مجدد لقب علامه به محمودطرزى از جانب داکترنجیب الله

ــ دفاع از شخصیت های تاریخی یک دین ملی است

ــ برخى خصايل اجتماعى و فضايل اخلاقى کاندید اکادمیسین داکتر اکرم عثمان

ــ داؤد خان، خدمتگزار بی نظیرافغانستان

ــ افسانه های سیستان

ــ نگاهی به اوضاع سیاسی کشور درعهد تیموریان هرات

ــ توطئه های انگلیس بر ضد زمانشاه

ــ اشرف غنی ،رئیس جمهور آهنین

ــ جشن چهارشنبه سورى ازکجا می اید ؟

ــ صلح برای افغانها مثل تنفس، حیاتی است

ــ به نفع زنان چی میتوان انجام داد ؟

ــ سرخ گنبد در قلعه فتح، کاروانسرا بود یا مدرسه ؟

ــ قلعه فتح دارالحکومۀ سیستان بعد ازتخریب زرنج

ــ ازقتل عام یک شهرتا نابودی یک تمدن(سیستان)

ــ اگراز یک جبار تاریخ انتقاد کرده نتوانیم

ــ عدالت امانی،باقطع معاشات نَسَبی آغاز شد!

ــ اقدامات انقلابی شاه امان الله درنخستین روزهای سلطنتش

ــ چرا مستوفی الملک ، پدر استاد خلیلی از سوی مشروطه خواهان اعدام شد ؟

ــ استاد خلیلی چرا کتاب عیاری از خراسان را نوشت !؟