ــ بلأخره خلیل زاد از بخشهای مستور توافقنامهٔ خویش با طالبان پرده برداشت

ــ  تاملی بر خبر هایی ترور خلیل زاد

ــ  تاملی در قبال مناسبات کشور ما با ایران

ــ چرا ما با این همه بدبختی مواجه هستیم؟

ــ توافقنامه امریکا – طالبان برای صلحویا تحمیل پروژه داعش – طالب در عوض کمپنی بلاک واتر

ــ ازاین مخمصه چگونه میتوان نجات یافت؟

ــ پیشینه و پیآمد قسم ناحق داکتر عبدالله
ــ کتاب زنان و مشکلات فرا روی شان در جامعهٔ افغانی
ــ مطالبهٔ زمان، مبرمیت اوضاع و حُکم منافع ملی در کشور

ــ چند سخنی در بارهٔ دوستی و محبت

ــ تهدیداتی که از جانب قوم گرایان متوجه امنیت ملی کشور است

ــ ملت منافع ملی دولت - ملت در افغانستان، یک مقدمه و ۳۱ قسمت( برای خوانش این نبشار از مقدمه تا آخرین بخش ) اینجا کلیک کنید

ــ یک جای کار می لنگد

ــ مختصری در باره ویروس کرونا

ــ  باز همسخنی در بارهٔ تعصب

ــ  این ملت است که باید به شر افروزان نه بگوید

ــ  گفتار اخیر ترامپ  یاوه سرایی است؟

ــ نظر اجمال بر نشرات جانبداربرنامه های خبری و ویبسایت بی بی سی فارسی

ــ مکثی بر بیان مداخله گرانه عمران خان صدراعظم پاکستان

ــ مذاکره امریکا با طالبان برای صلح ویا تحمیل پروژه داعش - طالب در عوض کمپنی بلاک واتر

ــ گفتار دیگر در باره مذاکرات دوحه

ــ کی این آدمکشان را چنان شَجِیع ساخت که دیگرمردم ما هیچ جایی مصئون نیستیند؟

ــ طالبان یا اهریمن مخالف انسان و انسانیت

ــ ضعف دستگاه دیپلوماسی کشوررا چه میپندارید؟

ــ سُرنا و غوغای غرب درست مخالف منافع ملی کشور ما سیر دارد

ــ  سخنی در باب فتنه یا بغاوت

ــ روز های دشوار تکرار مکرر تاریخ

ــ درنگی بر تلاشهای صلح امریکایی در قبال جنگ افغانستان

ــ به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

ــ چه باید کرد های امروز برای ملت افغان؟

ــ چند سخنی در باب اعتراضات و راهپیمایی های اعتراضی در افغانستان

ــ جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی آدم کشان طالب

ــ اوضاع بحرانی کشور

ــ تهدیداتی که از جانب قوم گرایان متوجه امنیت ملی کشور است    / قسمت اول

ـ تهدیداتی که از جانب قوم گرایان متوجه امنیت ملی کشور است    / قسمت دوم

ــ تآملی در باره تمایل به یک جانبه گرایی یا ذهنی گرایی

ــسیری در توضیح تعصب ، افراط گرایی، لجاجت، تقلید کور کورانه و پیش داوری

ــ پاکستان و ادامه بازی شیطانی اش در قبال افغانستان