ــ درسومین روز وفات شاعر وعارف بزرگوار حیدری وجودی

ــ پاکستان درهمنوایی با امریکا صلح میان دولت افغانستان وطالبان را مسیر میدهد

ــ چرا درحق افغانها زبان ها لال وچشمها کور شده است ؟

ــ پیشنهاد قبل ازوقت برای دولت بعد از اشغال

ــ از خون جوانان وطن لاله دمیده

ــ آیا برای سیر بسوی صلح کافی است که اتش افروزان جنگ باهم …

ــ پسایند بغاوت

ــ تروریسم محدود بیک قاره ، مملکت،دین،مذهب، نژاد ، ملیت قوم وقبیله نیست

 ــ فریاد ملت 

ــ زوال باور ها

ــ معمای سه بعدی

ــ مکثی بر طرح دکتور عبدالله عبدالله زیر عنوان " چارچوب توافق سیاسی''

ــ یادواره مختصر ازتجلیل اول ماه می روز جهانی کارگر

ــ ابعاد توطئه برای گسترش بحران روزتاروز توسعه می یابد

ــ معضله ارگ وسپیدار چه راه حلی میتواند داشته باشد ، حقوقی یا سیاسی ؟

ــ چند گونگی سیاست امریکادرمورد افغانستان ، آن کشوررا درباتلاق ناکامی فرونخواهدبرد ؟

ــ چشم انداز کوتاه بر بحران ارگ وسپیدار

ــ جایگاه حقوقی دولت ج.ا.ا. درتوافقنامه صلح امریکا وطالبان

ــ طالبان : لیست هئیت مذاکره کننده ازجانب دولت همه شمول نیست

ــ گزارش نود سال قبل وزارت خارجه امریکا به سنای ان کشور درمورد افغانستان

ــ سفر یک روزه بی نتیجه وزیر خارجه امریکا به افغانستان وپس لگد ان هیولا به مردم این کشور

ــ چرا امپریالیسم وفندمنتالیسم باهم پیوند خورده است ؟

ــ منطق عجیب !

ــ ملت ووحدت ملی

ــ آیا درافغانستان اندیشه تجزیه خواهی وجوددارد؟

ــ ازدوحه تاکابل ، ازاسناد امضاء شده تابیانیه ها

ــ زلمی خلیلزاد وطرح حکومت فراگیر

ــ طالبان ، جنگ ودپلماسی

ــ سیاستمداران وتحلیلگران چه میگویند ؟

ــ رونمایی تازه از استرتژی کهنه

ــ گذر ازکوچه سیاست سیری در گلزار معرفت

ــ نظر اجمالی بر وضع کشور

ــ مرحله به مرحله وجلسه به جلسه از طرح اتش بس شش روزه تا کاهش خشونت 

ــ ملتی که بیش از چهل سال جنگ را تحمل کرده است

ــ سقوط دیکتاتورها،امحای سلاح اتمی وکیماوی،مثلث شیطانی وشرق میانه بزرگ

ــ چرارسیدن به صلح را پیچیده وبغرنج میسازند ؟

ــ نفرین شدگان خدا وخلق خدا دست از ازار وفریب مردم بردارید !

ــ استراتژی اتحاد شوروی درهجوم نظامی شش جدی ۱۳۵۸ برافغانستان

ــ ایا ملت امریکا شعور دارد ؟

ــ حقوق بشر ابزار تجاوز ومداخله بدست امریکا

ــ چه میتوان کرد ؟

ــ دپلماسی را به معامله گذاشتند

ــ افتضاح حکومت وحدت ملی تاسطح روابط خارجی کشور

ــ یاس وامید درهم امیخت و انتخابات ریاست جمهوری دایر گردید

ــ خطاب مولوی قلم الدین به دکتور عبدالله عبدالله در حمایت از تیم انتخاباتی اش

ــ فاجعه پنج میزان سال ۱۳۷۵

ــ صدای اشنا در مورد لغو انتخابات ریاست جمهوری

ــ دپلماسی با ادامهء کشتار مردم

ــ  تحریم انتخابات وطرح حکومت موقت دربرابر رای مردم بدیل ضعیف است

ــ جبر جغرافیای فیزیکی پاکستان یکی از عوامل استراتژیکی دخالت ان درامور افغانستان است

ــ هفتهء شهید

ــ امریکا چه وقت واز کجا آغاز کرد که حالا به این جارسید؟

ــ تقسیم قدرت

ــ دست غریق یعنی فریاد بی صدایی

ــ به استقبال صدمین سالروز استرداد استقلال کشور  قسمت اول       قسمت دوم

ــ  امریکای لعنتی گناه افغانها چیست؟

ــ چه کسانی با امان الله خان و پروگرام او مخالف بودند ؟  قسمت اول    قسمت دوم     قسمت سوم

ــ دوجنبش چپ در اوایل قرن بیستم و پیامد های ان

ــ طالبان خواهند توانست ممثل عمق استرتژی پاکستان در افغانستان باشند؟

ــ سکولاریسم در افغانستان(برای اگاهی جوانان)

ــ ازکنفرانس لاهور به بعد فضای سیاسی افغانستان رنگ وبوی دیگر گرفته است

ــ سیاست گران یا معامله گران؟

ــ این نواازجهان واهی نیست  / سبــــق مکتب ملایی نیست

ــ ستاره بخت امریکا به برج طالع اسمان اسیا نارسیده افول خواهد کرد

ــ   عواقب نامیمون سیاست کادر دولت ج.ا.ا.

ــ پارلمان بیمار ، برایند انتخابات ناقص

ــ آیا به دوستی پایدار روسها میتوان باورداشت؟

ــ غایله وبحران ، سیاست سالم نیست

ــ جوانان کشور!

ــ رئیس جمهور آینده ومشکلات آینده

ــ دموکراسی - جنگ وتروریسم

ــ ازصدور فرمان جهاددر ۲۱حوت ۱۳۵۷ تا۸ ثور سال ۱۳۷۱

ــ صلحی که به مردم افغانستان تعلق داشته باشد چناق دلخواه بوده نمیتواند

ــ دپلماسی مغالطه وابهام

ــ به استقبال هشتم مارچ

ــ افغانستان لابراتوار حکومت سازی خارجی هاست ؟

ــ در دوراهی انتخاب

ــ مرگ سفید هدیه استعمار

ــ خط نوشتم صرف کردم روزگار…   قسمت اول           قسمت دوم            قسمت سوم

ــ  ضرورت تعدیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

ــ الفاظ قالب معانیست

ــ احوال ملک اضداد

ــ سیر مستدیر یادور تسلسل باطل در سیاست امریکا

ــ معضله افغانستان راه حل منطقوی دارد یا جهانی؟

ــ پاکستان که زمانی باد کشته بود ؛ توفان درو خواهد کرد

ــ انتخابات شورای ملی(تمثیل دموکراسی)

ــ برای جوانانیکه به تفکر اخونی گری روی میاورند

ــ ائتلاف ملی!! برای نجات افغانستان